Fastsættelsen af renten på DinKapital

Renten på DinKapital fastsættes på baggrund af renteniveauet for tilsvarende ansvarlig gæld på obligationer i kapitalmarkedet (Tier 2 kapital fra finansielle selskaber med investment grade kreditvurdering udstedt i EUR-denominering). Der foretages en oprunding til nærmeste halve procent for at sikre en mere stabil rente.

Vellivs praksis for fastsættelse af renten på DinKapital anmeldes i henhold til lovgivningen til Finanstilsynet.