HøjrentePension

Der kan ikke længere oprettes nye aftaler med HøjrentePension, da det ikke er en fordel for nye kunder at spare op i dette produkt. Velliv anbefaler VækstPension.

Med HøjrentePension får du:

  • Professionel investering af din opsparing via vores fælles investeringspulje
  • Stabil forrentning af din opsparing med en kontorente. Til gengæld er dine muligheder for et højt afkast begrænset
  • En aftalt opsparingssaldo, når du går på pension
  • Udbetaling af din opsparing som ratepension eller Livrente+.

Ratepension

Livrente+

Sådan investerer vi din opsparing i HøjrentePension

Når du har HøjrentePension, indgår din pensionsopsparing i Vellivs fælles investeringspulje for rentegruppe 1. Puljens investeringer er placeret i obligationer, ejendomme, aktier og alternative investeringer som fx skov og private equity.

Læs mere om investeringerne i HøjrentePension.

Mere om risiko

Du har sikkerhed for at have en aftalt saldo på din opsparing, når du når det pensionstidspunkt, vi har aftalt. Opsparingssaldoen kan kun sættes ned, hvis der kommer ny lovgivning, som har økonomisk betydning for det, vi har aftalt. 

Når du ønsker at få udbetalt din pension, fastlægger vi størrelsen af dine udbetalinger. Derefter kan de kun sættes ned, hvis der kommer ny lovgivning, som har økonomisk betydning for det, vi har aftalt.

Afkast og forrentning

Når du vælger HøjrentePension, bliver din pensionsopsparing forrentet med en kontorente.
Du kan se den aktuelle kontorente her.

Kontorenten bliver fastsat ud fra de kollektive reserver og afkastet på vores investeringer, som vores investeringseksperter står for. De sørger for at opnå det bedst mulige afkast, samtidigt med at de har fokus på sikre investeringer.

Kontorenten kan ændres med virkning fra den 1. i en måned.

Omkostninger

Med HøjrentePension betaler du to slags omkostninger:

  1. Direkte omkostninger til administrationen af din pensionsordning. Disse omkostninger bliver trukket fra din opsparing.
  2. Indirekte omkostninger i form af investeringsomkostninger, et risikotillæg og en rentemarginal, som den fastsatte kontorente er reduceret med.

ÅOP (årlige omkostninger i procent) for investeringsomkostningerne var på 0,60 pct. i 2023.

Dine samlede årlige omkostninger afhænger bl.a. af din opsparing, og hvordan din ordning er sat sammen. Du kan se dine samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og i procent (ÅOP) ved at logge ind.

Netpension

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.