Pension med gennemsnitsrente

Der kan ikke længere oprettes nye aftaler i Pension med Gennemsnitsrente. Velliv anbefaler VækstPension.

Sådan investerer vi din pension med gennemsnitsrente

Når du har en pension med gennemsnitsrente, forrentes din pensionsopsparing på baggrund af Vellivs fælles investeringspuljer. Puljernes investeringer er fordelt på obligationer, ejendomme, aktier og alternative investeringer som fx skov og private equity. Din pensionsopsparing er knyttet til den af puljerne, som matcher den rentekontributionsgruppe, som din pensionsordning er placeret i.

Læs mere om investeringerne i pension med gennemsnitsrente her.

Afkast og forrentning

Når du vælger en pension med gennemsnitsrente, bliver din pensionsopsparing forrentet med en kontorente. Du kan se den aktuelle kontorente her.

Kontorenten bliver fastsat ud fra de kollektive reserver og afkastet på vores investeringer, som vores investeringseksperter står for. De sørger for at opnå det bedst mulige afkast, samtidigt med at de har fokus på sikre investeringer.

Kontorenten kan ændres med virkning fra den 1. i en måned.

Omkostninger

Med en pension med gennemsnitsrente betaler du to slags omkostninger:

  1. Direkte omkostninger til administrationen af din pensionsordning. Disse omkostninger bliver trukket fra din opsparing.
  2. Indirekte omkostninger i form af investeringsomkostninger, et risikotillæg og en rentemarginal, som den fastsatte kontorente er reduceret med.

Dine samlede årlige omkostninger afhænger bl.a. af din opsparing, og hvordan din ordning er sat sammen. I 2022 var ÅOP for investeringsomkostningerne for den gennemsnitlige kunde på 0,60 pct.

Du kan se dine samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og i procent (ÅOP) ved at logge ind.

Log ind

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.