Afkast VækstPension Aktiv

Med VækstPension Aktiv er ansvaret for at vælge investeringerne og afkast i hænderne på vores eksperter. De udvælger, overvåger og tilpasser hele tiden investeringerne og sikrer den bedst mulige sammensætning gennem hele din opsparingsperiode.

Rammerne for VækstPension Aktiv fastsættes af bestyrelsen i Velliv. Derefter er det investeringsspecialisterne i Velliv, der udfylder rammerne med investeringer for at skabe det højeste afkast med den laveste risiko for dine investeringer.

 

Her kan du se afkast i pct. i VækstPension Aktiv efter investeringsomkostninger:

Afkast incl. Bonus og DinKapital

  Antal år til pension 2016 2017 2018 År til dato 2019 apr-19 Langsigtet afkast*
Lav risiko 5 5,1 6,4 -1,6 5,4 0,7 38,4
10 5,0 7,9 -2,2 7 1 53,4
Over 15 4,9 8,3 -2,3 7,4 1,1 57,3
Mellem risiko 5 4,7 8,4 -2,7 7,6 1,2 89,6
10 4,4 9,7 -3,5 9,3 1,5 104,8
Over 15 4,4 10,0 -3,7 9,7 1,6 108,6
Høj risiko 5 4,4 10,2 -3,7 10 1,7 79,2
10 4,0 11,5 -4,5 11,7 2,1 94,5
Over 15 3,9 11,8 -4,8 12,1 2,2 98,4
Garanti 5 5,3 8,0 -2,1 7,1 1 85
10 5,5 11,1 -3,5 9,8 1,4 108,4
Over 15 5,5 11,8 -3,9 10,4 1,6 114,5

* Langsigtet afkast er for VækstPension mellem risiko og garanti beregnet fra d. 31. december 2006.

   Langsigtet afkast er for VækstPension lav og høj beregnet fra d. 30. juni 2012.

VækstPension, afkast i pct.

 

  Antal år til pension 2016 2017 2018 År til dato 2019 apr-19 Langsigtet afkast*
Lav risiko 5 5,1 6,5 -2,2 5,6 0,7 37,9
10 5 8,1 -2,8 7,2 1,1 53
Over 15 4,9 8,5 -3 7,7 1,2 57
Mellem risiko 5 4,7 8,6 -3,4 7,9 1,2 89,2
10 4,4 9,9 -4,2 9,7 1,6 104,5
Over 15 4,4 10,3 -4,4 10,1 1,7 108,4
Høj risiko 5 4,4 10,5 -4,4 10,4 1,8 79
10 4 11,8 -5,3 12,3 2,2 94,5
Over 15 3,9 12,2 -5,5 12,7 2,3 98,5
Garanti 5 5,3 8,2 -2,8 7,4 1 84,5
10 5,5 11,4 -4,2 10,2 1,5 108,3
Over 15 5,5 12,2 -4,6 10,9 1,6 114,5

* Langsigtet afkast er for VækstPension mellem risiko og garanti beregnet fra d. 31. december 2006.

   Langsigtet afkast er for VækstPension lav og høj beregnet fra d. 30. juni 2012.

VækstPension, afkast i pct.

  Antal år til pension 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lav risiko 5 5,1 1,8 7,2 6,1 4,4*          
10 5 3,4 9,9 9,5 5,8* 
Over 15 4,9 3,8 10,5 10,4 6,1*
Mellem risiko 5 4,7 3,9 10,6 11 8,2 0,4 10,8 15 -13,1 4,1
10 4,4 5,4 13 14,8 9,5 -1 12,5 18,5 -18,6 5,4
Over 15 4,4 5,8 13,6 15,7 9,8 -1,4 12,9 19,3 -19,9 5,8
Høj risiko 5 4,4 5,9 13,5 16,4   7,9*          
10 4 7,1 15,5 20,4 9,0*
Over 15 3,9 7,5 16 21,4 9,3*
Garanti 5 5,3 2,7 8,8 10,7 6,3  

0,4

10,8 15 -13,1 4,1
10 5,5 4,9 12,6 14,7 7,4

-1

12,5 18,5 -18,6 5,4
Over 15 5,5 5,5 13,6 15,7 7,7

-1,4

12,9 19,3 -19,9 5,8

* Langsigtet afkast er for VækstPension mellem risiko og garanti beregnet fra d. 31. december 2006.

   Langsigtet afkast er for VækstPension lav og høj beregnet fra d. 30. juni 2012.

Du kan læse mere her: VækstPension

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent samt hvad 100 kr. er blevet til over hele produktets levetid.

I overskriften af hver graf er der yderligere angivet en risikoklasse for produktet. Risikoklassificeringen beregnes på baggrund af de faktiske afkast og dets standardafvigelse over den seneste treårige periode. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet. Nedenfor ses skalaen for denne klassificering:

Afkast-/risikoprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1 = Lav Risiko
(Typisk lavt afkast)

7 = Høj Risiko
(Typisk højt afkast)

15 år til pensionering

10 år til pensionering

5 år til pensionering

5 år efter pensionering

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation