Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Få udbetalt din pension, så længe du lever med Livrente+

Med Livrente+ får du din pension udbetalt hver måned, uanset hvor længe du lever. Det betyder, at du er sikker på en løbende indkomst og ikke risikerer at løbe tør for penge. Du ved ganske enkelt, at du har noget at leve for som pensionist. Den månedlige udbetaling fastsættes typisk en gang årligt og gælder for ét år af gangen. Du får skattefradrag for dine indbetalinger til Livrente+ og kan indbetale så meget, du vil, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du privat, er der nogle begrænsninger i de sidste 10 år før, du går på pension.

Livrente betyder pension hele livet

Livrente+ er en pension for dig, som ønsker pension hele livet, og som ønsker at sikre din pensionsopsparing frem til det øjeblik, hvor du går på pension. 

Med en Livrente+ bliver værdien af din opsparing automatisk udbetalt til din ægtefælle eller dine efterladte, hvis du dør før det aftalte pensionstidspunkt.

Figuren ovenfor viser, hvilke valgmuligheder du har ved pensionering. Her skal du nemlig selv vælge om din familie skal have din livrente udbetalt, hvis du dør efter du er gået på pension. Du skal træffe valget inden du starter udbetaling af din pension.

Figuren ovenfor viser, hvilke valgmuligheder du har ved pensionering. Her skal du nemlig selv vælge om din familie skal have din livrente udbetalt, hvis du dør efter du er gået på pension. Du skal træffe valget inden du starter udbetaling af din pension.

* Ved dødsfald før pensionering udbetales opsparingen altid til en eventuel ægtefælle/registreret partner og/eller en frasepareret eller fraskilt ægtefælle som bevarer sin ret til ægtefællepension. Hvis disse ikke findes udbetales opsparingen til de begunstigede.

Med en livrentepension får du:

 • skattefradrag for dine indbetalinger
 • månedlige udbetalinger hele livet

sikkerhed for, at din familie får udbetalt din opsparing, hvis du dør, inden du skal på pension.

Du får skattefradrag for dine indbetalinger i Livrente+

Når du indbetaler til Livrente+, kan du trække indbetalingerne fra i din skattepligtige indkomst.

Indbetaler du via din arbejdsgiver, kan du indbetale så meget, du vil. Indbetalingerne må bare ikke overstige din løn. 

Indbetaler du privat, og er der mindst 10 år til, du skal på pension, får du også fuldt skattefradrag for alle dine indbetalinger.

Har du mindre end 10 år til pensionering, er der nogle begrænsninger i dit skattefradrag:

 • Du får fuldt skattefradrag for indbetalinger op til 58.100 kr. (2024).
 • Indbetaler du mere, bliver skattefradraget for resten af beløbet fordelt med 1/10 om året i 10 år.

Tip: Hvis du kombinerer din Livrente+ med en ratepension, udnytter du dine fradragsmuligheder bedst muligt og får mere luft i økonomien i dine tidlige, aktive år som pensionist.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, gælder der særlige regler. De betyder blandt andet, at du kan trække indbetalinger på op til 30 pct. af virksomhedens overskud fra.

Du betaler personlig indkomstskat af dine udbetalinger
Dine månedlige udbetalinger fra pensionsopsparingen bliver beskattet som personlig indkomst. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Hvordan skal din opsparing vokse?

Du bestemmer selv, hvordan din pensionsopsparing skal investeres. Du kan nemlig vælge mellem VækstPension og LinkPension.

Du betaler personlig indkomstskat af dine udbetalinger

Dine månedlige udbetalinger fra pensionsopsparingen bliver beskattet som personlig indkomst. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Kombiner din ratepension med Livrente+

Har du brug for at spare mere op om året, end hvad du kan med din ratepension, kan du med fordel indbetale på en Livrente+. Det giver dig nemlig fuldt skattefradrag for hele din indbetaling.  

Samtidig opnår du en større fleksibilitet i din pensionsopsparing, når du kombinerer de to opsparingsformer:

 • I opsparingsperioden har du trygheden ved, at din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du selv dør, før du går på pension.
 • Livrente+ sikrer dig en optimal udnyttelse af dit skattefradrag, fordi der ikke bruges af de 63.100 kr. (2024), som du kan få fradrag for på din ratepension.
 • Ratepensionen sikrer dig flest valgmuligheder, når du skal på pension. Her kan du nemlig selv vælge, om pensionen skal udbetales over 10-30 år, eller om du har behov for, at også denne del af opsparingen bliver lagt om til en livslang udbetaling. Valget kan du træffe umiddelbart før, du går på pension.

Hvis du dør inden pensionstidspunktet

Hvis du dør, inden du går på pension, kan der vælges mellem at få værdien af din livrente udbetalt enten som en engangssum eller i rater. Udbetalingen er skatte- og afgiftspligtig. For Livrente+ gælder det ved dødsfald før pensionstidspunktet at udbetalingen går til din ægtefælle eller registrerede partner, hvis denne er i live. Hvis du ikke har en ægtefælle/registreret partner eller denne er død, går udbetalingen til din begunstigede.

Hvis du dør efter pensionstidspunktet

Hvis du dør, efter du er gået på pension, kan din familie få udbetalt din livrente. Det kræver dog, at du vælger det, inden du starter udbetaling.

Du kan vælge at sikre din familie i en aftalt årrække, eller du kan vælge at sikre din ægtefælle, indtil han eller hun selv dør. Udbetalingen er skatte- og afgiftspligtig. Og har du sat din ægtefælle eller registrerede partner ind som begunstiget på din pensionsopsparing, skal han eller hun ikke betale boafgift.

Myter

 • Jeg kan ikke bruge livrenten

  Falsk:  
  Danskernes levealder stiger markant i disse år. Faktisk bliver den ene ægtefælle mere end 85 år i 7 ud af 10 ægteskaber. Når mange bliver så gamle, betyder det, at ratepensionen ikke altid rækker til hele livet. Derfor kan det være en fordel for dig at vælge en Livrente+, som sikrer dig en indtægt hele livet – uanset hvor gammel du bliver.

 • Pengene er tabt, hvis jeg dør

  Falsk: 
  Langt de fleste ønsker, at så meget som muligt af opsparingen går til den allernærmeste familie, hvis de dør, før de går på pension. Ved dødsfald før pensionering udbetales opsparingen derfor altid til en eventuel ægtefælle/registreret partner og/eller en frasepareret eller fraskilt ægtefælle som bevarer sin ret til ægtefællepension. Hvis disse ikke findes udbetales opsparingen til de begunstigede.

  Når du går på pension vælger du selv:

  • om pensionen kun skal udbetales til dig
  • om din ægtefælle skal modtage udbetaling, så længe han eller hun lever, hvis du dør først*
  • om dine efterladte skal sikres en udbetaling fra din livrente i en periode*.


  *Din ægtefælle eller efterladte kan også vælge at få pensionen udbetalt som et engangsbeløb.

 • Min ratepension bliver mindre, hvis jeg vil sikre mine efterladte en udbetaling fra min livrente

  Falsk: 
  Med en Livrente+ er du sikker på, at der ikke bliver brugt en del af det begrænsede fradrag på ratepensionen til at betale for den forsikring, der sikrer, at dine efterladte får en udbetaling ved din død. En Livrente+ giver dig derfor mulighed for at spare mest muligt op på din ratepension

 • Det er besværligt at få en livrente, da jeg skal aflevere helbredsoplysninger

  Falsk: 
  Du skal ikke aflevere helbredsoplysninger, hvis du vælger at få en Livrente+ pensionsopsparing. Det skal du heller ikke, hvis du på pensionstidspunktet ønsker at sikre din ægtefælle og/eller dine efterladte.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.