Få en månedlig indtægt som pensionist med en ratepension – og skattefradrag med det samme

Med en ratepension har du fortsat en månedlig indtægt, når du er gået på pension. Du får nemlig udbetalt et beløb hver måned i 10 - 30 år og kan dermed fortsætte den livsstil, du er vant til, selvom du ikke længere arbejder.

Samtidig er ratepension en særligt interessant opsparingsform, hvis du betaler topskat. Du får nemlig dit skattefradrag med det samme – mens du indbetaler til ratepensionen.

 

Ratepension med udbetaling i 10 - 30 år

Med en ratepension hos os træder du trygt ind i pensionstilværelsen med en månedlig udbetaling i op til 30 år. Du behøver først at beslutte, hvordan du vil have dine penge, når du går på pension. For først her ved du jo, hvordan din livssituation ser ud.

Du får

 • skattefradrag for indbetalinger op til 63.100 kr. (2024)
 • mulighed for at indbetale mere og stadig få fuldt fradrag, da resten af pengene automatisk bliver overført til en Livrente+ pensionsopsparing
 • sikkerhed for udbetalingen af din opsparing, da dine efterladte får din ratepension resten af perioden.

Økonomisk tryghed til din familie

Pension handler også om økonomisk sikkerhed for din familie, hvis du dør tidligt eller bliver alvorligt syg.

Med en ratepension overtager din familie dine månedlige udbetalinger, hvis du dør inden den sidste udbetaling. Din familie kan også vælge at få opsparingen udbetalt som et engangsbeløb. I så fald skal de betale 40 pct. i afgift til staten. 

Du beslutter som udgangspunkt selv, hvem du vil begunstige – men der er dog visse begrænsninger. Læs mere, om hvem der "arver" din pension.

Hvem kan oprette en ratepension?

Du kan oprette en ratepension, hvis du endnu ikke er gået på pension, eller hvis du gør det senest 20 år efter den pensionsudbetalingsalder, der gælder for dig.

Hvor mange år vil du fordele pensionen over?

Du behøver først beslutte, hvordan du vil have din opsparing udbetalt, når du går på pension. På det tidspunkt ved du nemlig meget mere om, hvordan din livssituation ser ud. 

Du kan også strække udbetalingsperioden over flere år, hvis du allerede er begyndt at få ratepensionen udbetalt. Ændringerne gælder for et kalenderår og skal meddeles i så god tid, at vi kan nå at sætte dem i kraft til et årsskifte.

Ekstra forsikringer

 • Tilpas ratepensionen til dine behov

  Du kan vælge at udvide selve pensionsopsparingen i din ratepension med forskellige forsikringer. 

 • Dækning ved nedsat erhvervsevne

  Denne forsikring giver dig en månedlig udbetaling, hvis din generelle erhvervsevne bliver sat ned på grund af sygdom eller ulykke. Læs mere om dækning ved 
  nedsat erhvervsevne

 • Fritagelse for indbetaling

  Hvis din erhvervsevne bliver nedsat tilstrækkeligt på grund af sygdom eller ulykke, kan du blive fritaget for at betale til din pension. Det betyder, at du ikke længere selv indbetaler, men at opsparingen fortsætter, som om du stadig gjorde. Fritagelsen for indbetaling fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat, dog længst til det aftalte pensionstidspunkt

 • Dækning ved død

  Denne forsikring giver din familie økonomisk tryghed, hvis du dør tidligt. Dør du før det aftalte pensionstidspunkt, får dine efterladte nemlig udbetalt din dækning ved død.

 • Børnepension

  Børnepension sikrer dine børn en månedlig udbetaling, hvis du dør før det aftalte pensionstidspunkt. Børnepensionen kan udbetales, til børnene bliver 24 år. 
  Læs mere om børnepension

  Kontakt os for at høre mere om mulighederne. 

Skat

 • Sådan udnytter du bedst skattefradraget for ratepensionen

  Når du indbetaler til en pensionsordning, er det en god ide at se på de fradragsmuligheder, der er tilknyttet de forskellige opsparingsformer. 

  Indbetalinger og skattefradrag

 • Når du indbetaler til ratepension via din arbejdsgiver

  Er ratepensionsordningen oprettet efter aftale med din arbejdsgiver, er det arbejdsgiveren, der indbetaler pensionsbidraget inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. Den samlede indbetaling trækkes i lønnen, inden skatten beregnes. Det er Velliv, der afregner og indbetaler arbejdsmarkedsbidrag af den samlede indbetaling.

 • Når du indbetaler til ratepension privat

  Hvis du selv har oprettet din ratepension rent privat, kan du trække indbetalingerne fra i din skattepligtige indkomst. Det samlede loft for ratepensioner er 63.100 kr. (2024). Hvis du også indbetaler til en ratepension via din arbejdsgiver, bliver indbetalingerne via arbejdsgiveren trukket fra først. Hvis din arbejdsgiver eksempelvis indbetaler 25.000 kr. til din ratepension, svarer det til 23.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. I dette tilfælde kan du derfor højst få fradrag på op til 34.200 kr. på en privat ratepension. 

 • Udbetalinger fra ratepension

  Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.