Skat og årsopgørelse

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din årsopgørelse, og hvordan du skal forholde dig til skat. Samt blive klogere på, hvordan du får fradrag for indbetaling til din pensionsordning på din årsopgørelse. Vil du tjekke hvor meget at dine indbetalinger som er sket til dine forsikringer, og at du har betalt skat af, gøres det under rubrik 347 i din årsopgørelse.

Hvordan tjekker jeg, om jeg har fået fradrag for mine indbetalinger til pension?

Det gør du ved at tjekke din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Her kan du også sikre dig, at dine indbetalinger er indberettet korrekt. 

Du kan se dine indbetalinger til pensionsordningen under disse feltnavne/numre:

  • ”Privat ratepension og ophørende alderspension – rubrik 21”
  • ”Privat livrente – rubrik 24”
  • “Firmapension – rubrik 347”

Du kan se hvilke oplysninger Velliv har indberettet, ved at logge ind med MitID, vælge fanen ”Skat”, ”Indberetning” og årstal og trykke ”Beregn”.

Hvor meget kan jeg få fradrag for?

Du kan højst indbetale 63.100 kr. (2024) på ratepension og få fradrag for indbetalingen. I 2023 var grænsen for beløbet 60.900,00 kr.

Hvis du har indbetalt for meget, kan du se det i din årsopgørelse under overskriften: ”Vær opmærksom på”. Her vil der stå, at Skattestyrelsen har slettet dit fradrag for indbetalinger over 63.100 kr. (2024). (60.900,00 kr. i 2023) på din pensionsordning.

Hvad skal jeg gøre for at få mit fradrag rettet?

skat.dk skal du finde blanket 07.083A. Udfyld, underskriv og send blanketten til os sammen med en kopi af dine Skatteoplysninger, som du finder under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på skat.dk. hvor du kan klikke på ’Udskriv’ og gemme oplysningerne som en PDF, og vedhæfte og sende tilbage på den sikre kontaktformular www.velliv.dk/kontakt

Din Årsopgørelse er ikke dokumentation nok.

 

Har du indbetalt til en privat ratepension?

Skattereglerne siger, at man altid skal korrigere i indbetalingerne til en privattegnet ratepension først, hvis sådan en findes. Hvis du har indbetalt til en privatoprettet ratepension og du ønsker at overføre denne del til en livrente, skal du udfylde blanketten 07.083A , som du finder hos Skattestyrelsen her og sende til os sammen med skattemappen, som du finder under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på skat.dk. Benyt denne kontaktformular til at sende materialet.

Hvis du har indbetalt til privat ratepension i et andet selskab eller en bank, er det dem, du skal kontakte.               

Hvis din ordning er en privattegnet ratepension, har du også mulighed for at få tilbagebetalt det overskydende beløb.  Dette kan du angive på blanketten.

 

Har du indbetalt til en firma ratepension?

Det er ikke muligt på en obligatorisk firmapension at få tilbagebetalt det overskydende beløb, her vil beløbet altid skulle overføres til livrente.

Hvis du har indbetalt til en ratepension på en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning i andet pensionsselskab, kan du selv vælge, hvilket selskab, korrektionen skal ske hos og det er det valgte selskab, du sender blanketten til.

Hvordan udfylder jeg §21A blanketten?

Følg vejledningen i blanketten.

På den første side skal du udfylde blanketten med indkomståret.

Hvis du har din pensionsordning via din arbejdsgiver:
Herefter skal du på side 3 udfylde punkterne 1, 2, 4 og 6.

Punkt 1: Du skal sætte kryds ved overførsel, udfylde indkomståret samt skrive beløbet, som Skattestyrelsen har oplyst på årsopgørelsen, din indkomst er forhøjet med.

Punkt 2: Du skal igen sætte kryds i overførsel og indsætte dine personlige oplysninger.

Punkt 4: Udfyld dato og underskrift.

Punkt 6: Du skal udfylde policenumrene, som du finder øverst i denne mail og sætte kryds i feltet "Livsvarig alderspension".

Send blanketten til os sammen med en kopi af dine Skatteoplysninger, som du finder under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på skat.dk. hvor du kan klikke på ’Udskriv’ og gemme oplysningerne som en PDF, og vedhæfte og sende tilbage på den sikre kontaktformular www.velliv.dk/kontakt

Din Årsopgørelse er ikke dokumentation nok.

Hvis du selv har oprettet din pensionsordning hos os (privat ordning):

Punkt 1: Du skal sætte kryds ved tilbagebetaling eller Overførsel og udfylde indkomståret

samt skrive beløbet du ikke har fået fradrag for, hvis Skattestyrelsen har oplyst det på årsopgørelsen.

Punkt 2: Du skal igen sætte kryds i tilbagebetaling eller overførsel og indsætte dine personlige

oplysninger.

Punkt 4: Udfyld dato og underskrift.

Punkt 6: Du skal udfylde policenumrene, hvis du har valgt overførsel, som du finder øverst i denne mail og sætte kryds i feltet "Livsvarig alderspension".

Send blanketten til os sammen med en kopi af dine Skatteoplysninger, som du finder under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på skat.dk. hvor du kan klikke på ’Udskriv’ og gemme oplysningerne som en PDF, og vedhæfte og sende tilbage på den sikre kontaktformular www.velliv.dk/kontakt

Din årsopgørelse er ikke dokumentation nok.

Har du spørgsmål, kan du få hjælp hos os på 70 33 99 99. Vi sidder klar:

Mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.30
Fredag kl. 9.00 - 16.00.

 

 

Skal jeg efterfølgende foretage mig noget over for Skattestyrelsen?

Nej. Når du har sendt den udfyldte §21A blanket (07.083A) til det rette pensionsselskab eller pengeinstitut, vil de sikre, at dine indbetalinger tilpasses. De vil også informere Skattestyrelsen.

Når vi modtager oplysningerne fra dig, kan vi lave en korrektion af skatteindberetningen og flytte det for meget indbetalte beløb fra din ratepension over til en livsvarig alderspension. Du modtager derefter en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, når de har behandlet rettelsen.

Bemærk, at der kan gå et stykke tid, før Skattestyrelsen har dannet din nye årsopgørelse.

Får jeg fradrag for indbetalingerne til mine forsikringer?

Hvis du har forsikringer i din pensionsordning, hvor du betaler skat af indbetalingerne, indberetter vi disse indbetalinger til Skattestyrelsen. 

Dette gælder fx, hvis du har en sundhedsforsikring som del af din pensionsordning. De forsikringsindbetalinger, du har betalt skat af, står under rubrik 347 i din årsopgørelse.