Vælg en pensionsløsning, der giver kontant bonus

Som kunde i Velliv har du en pension, der forventelig hvert år sikrer dig og dine medarbejdere en kontant bonus. Det er fordi alle vores kunder automatisk er medlem af Velliv Foreningen, der ejer Velliv. Det betyder, at Velliv kun tjener én ejer nemlig kunderne. Det giver ekstra værdi – også når du er gået på pension. Bonus gives nemlig til alle kunder.

Derfor udbetaler Velliv Foreningen bonus
Velliv Foreningen ejer Velliv. Som kunde er du automatisk medlem i foreningen og dermed ejer. Hver år udbetaler foreningen forventeligt 80% af overskuddet tilbage i en kontant bonus til alle medlemmer, og de resterende 20% af overskuddet bruger foreningen hvert år på at støtte almennyttelige projekter, der fremmer danskernes mentale sundhed.

I foreningen er der medlemsdemokrati, hvor du kan stille op til repræsentantskabet og dermed få direkte indflydelse på dit pensionsselskab. Du kan læse mere om Velliv Foreningen her.

Læs mere om baggrunden for bonus længere nede på siden.


Få et indtryk af bonus over livet

Brug beregneren til at få et indtryk af bonus over livet. Du kan også får et indtryk af, den samlede bonus for medarbejdere i din virksomhed under ét.

Baggrund for bonusudbetaling
Repræsentantskabet i Velliv Foreningen beslutter hvert år, om der er grundlag for at udbetale bonus. 2018 var det første år, hvor Velliv foreningen udbetalte bonus. Du kan se den udbetalte bonus historisk siden 2018 her. Evt. bonus fra Velliv Foreningen er en kontant bonus til dig og dine medarbejdere, og den bliver indsat på NemKonto, uden at det koster ekstra. Læs mere om baggrunden for udbetaling af bonus her.

Antagelser bag bonusberegneren
Beregningen er illustrativ og din og / din virksomheds faktiske bonus kan afvige fra det viste. Beregneren tager blandt andet udgangspunkt i en årlig bonus på ca. 0,15 pct. af opsparingen i Velliv, og en årlig forrentning af opsparingen på 4 pct. efter afkastskat. Bonus afhænger af Velliv Foreningens finansielle resultater og kan være mindre eller større. I årene frem mod pension som 68-årig anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx tab af erhvervsevne for en person med indkomst på 450.000 kr., kritisk sygdom og udbetaling af sum til efterladte) og betaling for administration. Desuden forudsættes pensionsperioden at vare 25 år.