Forudsætninger til opsparingsberegner

Vellivs opsparingsberegner giver dig et indtryk af, hvad du kan få i opsparing hos os, fordelt på tre af investeringsprofilerne i VækstPension. Beregningerne i opsparingsberegneren bygger på en typisk firmapensionsordning.

Vi mener, at omtanke betaler sig. Derfor lægger Velliv vægt på personlig rådgivning, så du får præcis den pensionsordning, der passer bedst til dig. Vores investeringseksperter plejer din pensionsopsparing aktivt, med mindre du har valgt at stå for investeringerne selv eller har valgt et indeksprodukt. De viste investeringsprofiler i VækstPension er alle aktivt forvaltede.

Beregningerne er baseret på de oplysninger, du har indtastet.

Bemærk, at betaling for eventuelle forsikringer ikke bliver fratrukket automatisk i den indtastede årlige indbetaling, så du skal angive din indbetaling uden betaling til forsikringer.

Der forudsættes en pensionsalder på 67 år i beregningerne. Dette er ikke nødvendigvis svarende til din pensionsalder. Få et fingerpeg om, hvornår du kan gå på pension ved at kigge på vores pensionsalderberegner.

Beregningen er foretaget som indbetaling på en ratepension med udbetaling over 15 år. Der er ikke taget hensyn til automatisk overløb til pension med Livrente+. Det betyder, at hvis du indbetaler mere end det, der årligt er fradrag for på en ratepension, sættes de overskydende penge ind på en livrente.

Afkast

For at kunne foretage beregningerne bag illustrationerne, bruger vi nogle konkrete forventninger til afkast.

De anvendte langsigtede afkastforventninger pr. år er:
Danske obligationer: 1,4-2,2 %
Virksomhedsobligationer (high yield): 4,3-5,3 %
Obligationer (højrentelande): 3,1 %
Aktier: 5,8-8,4 %
Private equity: 8,9 %
Ejendomme: 5,6 %
Skov: 5,7 %

Pensionsafkastskat (PAL-skat) til staten er på 15,3 pct. af bruttoafkastet efter investeringsomkostninger.

Beregningerne er efter investeringsomkostninger og skat af pensionsafkastskat.

Maksimalt tab er beregnet med 95 % sandsynlighed. Bemærk, at risikoen på kort sigt kan være højere.

Beregninger er baseret på Vellivs afkastforudsætninger. Disse forudsætninger er anderledes end branchens fælles samfundsforudsætninger, som bruges ved fremskrivning af standardprognoser.

Vi anvender vores egne afkastforudsætninger, så der er en sammenhæng mellem vores investeringspolitik, investeringsbeslutninger og det vi stiller kunderne i udsigt i denne beregner.

Forudsætningerne er et udtryk for Vellivs bedste skøn på nuværende tidspunkt. Det vil være det faktiske afkast og den faktiske inflation, de fremtidige risikoforhold og den til enhver tid gældende lovgivning, der vil være bestemmende for den faktiske udvikling af pensionsopsparingen. Velliv tager ikke ansvar for, at din opsparing kan udvikle sig anderledes end forudsat.

Omkostninger

Der er fraregnet omkostninger i beregningerne, der svarer til de omkostninger, du kan finde på en firmaaftale i vores omkostningsberegner. Hvis du er kunde hos os, kan du have andre omkostninger end dem, vi har brugt i denne beregner – Log ind for at se dine faktiske omkostninger.