Investeringsprofiler og pensionsbranchens fælles grænser

Investeringsprofiler, som benytter sig af navne, der kan forbindes med et bestemt risikoniveau – f.eks. ”Mellem risiko”, ”Høj risiko” eller ”Lav risiko” skal have et risikotal, som ligger inden for nogle bånd, som er defineret af Forsikring og Pension.

Båndet bygger på et branchegennemsnit for produkter med ensartet navngivning af risikoniveau, og overskridelser ift. båndet udtrykker dermed afvigelse fra et branchegennemsnit.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at ratepensioner bliver udbetalt over 15 år, og risikotallet overstiger for denne udbetalingslængde i visse tilfælde branchens fælles bånd i årene omkring 10 år inden pension.

Overskridelser for VækstPension med udbetaling af ratepension over 15 år

 

Investeringsprofil

År til pension

VækstPension Aktiv

Lav risiko

11

VækstPension Aktiv

Mellem risiko

11

VækstPension Index

Mellem risiko

0, -1, -3 og -5

Investeringsprincippet i VækstPension er enkelt og tilpasset dig. Vi udnytter din mulighed for at få et højt afkast, mens du er ung og kan tåle at løbe en større risiko. Og vi justerer automatisk for dig, så risikoen nedtrappes, efterhånden som du nærmer dig tidspunktet for at få pensionen udbetalt.

Det er et særkende for VækstPension, at vi i nedtrapningen af investeringsrisikoen tager højde for, hvor mange år, du ønsker at få pensionen udbetalt over. Hvis du har fx 10 år til pension, og ønsker at få udbetalt din ratepension over 15 år, så sker den sidste udbetaling om 25 år. Dermed kan du tåle en større investeringsrisiko, end hvis du har valgt at få pengene udbetalt over fx 10 år.

Dette særkende for VækstPension betyder, at din opsparing bedre kan vokse, men at risikotallet visse steder overstiger båndet, der er defineret i Forsikring & Pension.