Økonomisk tryghed er især vigtig for dig, der er selvstændig

Med Erhvervspension til Selvstændige får du - og eventuelt ansatte i din virksomhed - en fleksibel pensionsordning, der passer til dine behov.

Du får forsikringer til særpris med lave omkostninger og begrænsede krav til helbredsoplysninger. Og vigtigst af alt, får du økonomiske tryghed, så du ikke skal bekymre dig om andet end at drive din forretning.

 

Konkrete fordele ved Erhvervspension til Selvstændige

  • Du får større økonomisk frihed som pensioneret
  • Du sikrer dig og din familie økonomisk ved din sygdom eller din død, mens du arbejder
  • Du får mulighed for at oprette en sundhedsforsikring
  • Du kan hvert år indskyde op til 30 pct. af virksomhedens overskud og få fuldt fradrag i indkomståret
  • Du betaler kun 15,3 pct. i skat af pensionsafkast, mens virksomhedsskatteordningens afkast beskattes med 22 pct.

Er du landmand? Så læs mere om dine fordele med Landbrug og Fødevarers Landmandspension her: LandmandsPension

Et enkelt og overskueligt pensionsprodukt

Erhvervspension er et gruppeprodukt. Derfor får du lave administrationsomkostninger, forsikringsdækninger, der passer til dine behov, samt en fordelagtig sundhedsforsikring.

Har du ansatte, kan de også få Erhvervspension til Selvstændige på samme vilkår og til den samme pris som dig. Du bestemmer, om du vil betale en del af ordningen, eller om medarbejderen selv står for hele indbetalingen. Din medhjælpende ægtefælle kan også få samme ordning.

Indbetal ekstra til din pensionsopsparing

Når du indbetaler til din pensionsordning, så går beløbet typisk til forsikring ved sygdom, dødsfald samt pensionsopsparing.

Du indbetaler typisk et fast beløb hver måned, men du kan selvfølgelig altid vælge, at foretage supplerende indbetalinger til din pensionsopsparing og dermed få endnu mere ud af skattefordelene.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, så får du et privat skattefradrag, og her kan du indbetale samt sikre pensionsfradrag op til 30% af dit overskud.

Har du et A/S eller ApS, så indbetaler du via bruttolønnen, og dermed bestemmer du selv, hvor meget af din løn du vil indbetale til din pensionsopsparing.

Et enkelt og overskueligt pensionsprodukt

Din rådgiver hjælper dig med at sammensætte den rigtige pensionsløsning. Herefter klarer vi alt det praktiske. Har du allerede en pensionsordning et andet sted, hjælper vi dig med overflytningen, så du får samlet dine pensionsordninger et sted.

Hvis du bliver syg, har ændringer til ordningen, eller hvis du har ansatte, der ønsker at tilmelde sig ordningen, griber du også blot fat i din rådgiver.

Attraktive investeringsmuligheder

Du kan investere din pensionsopsparing på to forskellige måder:

VækstPension
VækstPension er til dig, der ønsker maksimalt afkast og minimal involvering. Vi står for investeringerne, og vi sikrer dig et optimalt investeringsforløb, der balancerer risikoen i forhold til din alder gennem hele livet.

LinkPension
LinkPension er et produkt til dig, som selv har lyst til at investere din pensionsopsparing på aktie- og obligationsmarkedet. Her har du både mulighed for høje afkast og risiko for tab.

Et dækkende udvalg af forsikringer

Læs mere om de forsikringer, du kan tilknytte din Erhvervspension:

Indbetaling

Se mere om dine indbetalingsmuligheder med erhvervspension