Fremtidens pension - få en løsning, der automatisk tilpasser sig livet

De færreste kan forudsige deres liv flere år frem i tiden. Og hvorfor skulle de også det?

Med en fleksibel pensionsløsning behøver man ikke bekymre sig på forhånd. I har derfor mulighed for at vælge en løsning, der følger med, når jeres medarbejderes indkomst, alder og pensionsalder ændrer sig. Vi anbefaler naturligvis også, at jeres medarbejdere hver især får rådgivning om pensionen.

 

Automatisk tilpasning

Hvis I vælger automatisk tilpasning, sørger vi for, at opsparings- og forsikringsprodukterne matcher vores anbefalinger til den enkelte medarbejder:

  • I VækstPension nedtrapper vi investeringsrisikoen, når medarbejderen nærmer sig pensionsalderen og skal have tryghed om sin opsparing.
  • Jeres medarbejdere går på folkepension på forskellige tidspunkter. Vi sørger for, at forsikringer oprettet hos os dækker helt frem til folkepensionsalderen - uanset medarbejderens alder og årgang. Hvis en medarbejders løn ændrer sig, kan vi automatisk tilpasse størrelsen på invalidepensionen så jeres medarbejdere altid er dækket efter vores anbefalinger.