Fleksible opsparingsmuligheder – unik opsparingspalet

Vi udvikler vores produkter i takt med kundernes forventninger og behov. Vores unikke opsparingspalet sikrer, at alle medarbejdere kan finde et produkt, der matcher deres individuelle ønsker til tryghed og afkast.

VækstPension – lav involvering og attraktivt afkast

Generelt anbefaler vi, at medarbejderne sparer op i VækstPension Mellem risiko, aktiv forvaltet.

Det er et opsparingsprodukt, der giver god balance mellem investeringsrisiko og afkast, og som automatisk tilpasser risikoen efter alder. Det betyder, at opsparingen passer sig selv gennem hele livet, og at medarbejderen kun skal vælge en gang.

De fleste overlader investeringerne til os

Langt de fleste af vores kunder vælger, at vi står for sammensætningen af investeringerne, hvilket vi klarer i livscyklusproduktet VækstPension


Medarbejdere, der selv har lyst til at investere, kan vælge LinkPension. Her har medarbejderne adgang til et stort udvalg af fonde, som giver dem mulighed for selv at sammensætte investeringerne.


Hvis medarbejderen kun vil investere en del af sin pensionsopsparing selv, er der mulighed for at kombinere med de mange andre opsparingsmuligheder, vi har i vores palet.

Pension er en langsigtet investering

Investeringer er kernen i medarbejdernes pensionsordning. Derfor har vi fokus på, hvordan vi kan sikre vores kunder en pensionsopsparing, der giver den størst mulige sikkerhed for et langt og trygt seniorliv.  

Pension er en langsigtet investering. Vi analyserer verdens udfordringer i dag, men sigter efter afkast 10, 20 og 30 år frem i tiden. Det kræver, at vores investeringseksperter både er tålmodige og har is i maven.

Se afkastet på:

VækstPension

LinkPension

Kontorenten for gennemsnitsrente

Vi anbefaler at se på afkastet over flere år og gerne over en hel konjunkturcyklus, da pension er en langsigtet investering.

Balancen mellem afkast og risiko

Vi har investeringseksperter, der sikrer, at medarbejderne får en god balance mellem afkast og risiko – uden at de nødvendigvis behøver at sætte sig ind i investeringen af deres pensionsopsparing.

Når medarbejderne vælger opsparingsform, er det balancen mellem risiko og muligheden for afkast, der er afgørende. Den generelle anbefaling er at lade risikoen falde med alderen: Jo yngre medarbejderne er, desto større risiko kan de løbe. Men medarbejderne skal også kunne sove godt om natten. Den individuelle kunderådgivning er væsentlig for at kunden bliver hjulpet til at få det rigtige produkt, som passer til kundens behov og appetit på risiko.

Aktiv, Aftryk eller indeksforvaltet?

Forskellen på aktiv og indeksbaseret investering er risikospredningen i investeringerne og den dag-til-dag opmærksomhed, der er på de enkelte investeringer.

Vores aktivforvaltede opsparingsprodukter giver den bedste risikospredning. Her overvåger vores investeringseksperter markedet og udvælger og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne.

Aftryk investeringer forvaltes med fokus på det bedst mulige aftryk på miljø og samfund, hvor der ikke investeres i selskaber indenfor følgende industrier: kul, olie & gas, våben, tobak, alkohol, gambling og porno. Dermed sætter din opsparing et bedre aftryk på verden, herunder et lavere CO2-aftryk. 

Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks. Til gengæld er investeringsomkostningerne lavere.

Hos os får medarbejderne mulighed for at vælge den investeringsform, de tror mest på.