Dokumentation - Vi handler altid i henhold til hvidvaskloven

Velliv er som pensionsselskab omfattet af reglerne i hvidvaskloven. For at medvirke til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er vi forpligtet til at kunne dokumentere hvor indbetalingen fra vores kunder kommer fra.

I skemaet nedenfor kan du se eksempler på, hvilken dokumentation vi skal bruge alt efter, hvor indbetalingerne stammer fra.

Hvis beløbet stammer fra  

Skal vi bede dig indsende  

Løn/bonus 

Kopi af lønseddel / bonusbrev eller anden skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver, der bekræfter, at indbetalingen stammer fra løn eller bonus.  Hvis lønnen/bonussen allerede er udbetalt til dig, så skal vi også bruge et billede, der viser, at beløbet er på din konto, eller bekræftelse fra revisor om, at pengene er til stede og beløbet er afsat til investering. Du skal selv afholde de udgifter, der måtte være i forhold til at få en bekræftelse fra revisor.

Overskud i virksomhed 

Afsluttet regnskab for det år indbetalingen vedrører eller bekræftelse fra revisor om, at pengene er til stede og beløbet er afsat til investering. Du skal selv afholde de udgifter, der måtte være i forhold til at få en bekræftelse fra revisor.  

Overskud i virksomhed (VSO) 

Afsluttet regnskab for det år, indbetalingen vedrører (11. måneders balance kan anvendes) eller bekræftelse fra revisor om, at pengene er til stede og beløbet er afsat til investering. Du skal selv afholde de udgifter, der måtte være i forhold til at få en bekræftelse fra revisor.  

Offentlig ydelse / pension / erstatning 

Udbetalingsbrev, udsnit af rådgivningsreferat eller anden ekstern dokumentation for udbetaling. Vi skal også bruge et billede, der viser, at beløbet er på din konto, eller bekræftelse fra revisor om, at pengene er til stede og beløbet er afsat til investering. Du skal selv afholde de udgifter, der måtte være i forhold til at få en bekræftelse fra revisor.

Arv 

Kopi af boopgørelsen samt et billede, der viser, at beløbet er på din konto, eller bekræftelse fra revisor om, at pengene er til stede og beløbet er afsat til investering. Du skal selv afholde de udgifter, der måtte være i forhold til at få en bekræftelse fra revisor.

Salg af bolig 

Kopi af slutseddel eller købsaftale, som er underskrevet af begge parter. Vi skal også bruge et billede der viser, at beløbet er på din konto. 

Investeringsafkast 

Afkastmeddelelse for den relevante sum samt et billede der viser, at beløbet er på din konto. 

Konvertering af lån med udbetaling af provenu 

Kopi af rådgivningsreferat eller mail fra din bankrådgiver, der indeholder oplysning om konvertering, inkl. provenu, og at I har aftalt, at du ønsker pengene investeret. Vi skal også bruge et billede der viser, at beløbet er på din konto. 

Opsparing / frie midler 

Du kan sende enten:  

·     dokumentation (fx en mail) fra din bankrådgiver, der indeholder oplysning om, hvorfra de frie midler/opsparingen stammer, og at du ønsker pengene investeret 

 
eller 
 

·     du kan sende kontoudskrifter, der dokumenterer, hvorfra de frie midler/opsparingen stammer.  
 

 

Udfyld nedenstående formular og upload dokumentation, så hører du fra os snarest muligt.

Har du spørgsmål?     
Du er velkommen til at kontakte vores Rådgivningscenter på 70 33 99 99.

Skriv dit CPR-nr. (formularen sendes via en sikker forbindelse)