Behold forsikringerne i din pensionsordning uden at indbetale

Nogle forsikringer kan fastholdes i op til et år uden at indbetale til din pensionsordning, hvis værdien af din pensionsordning er så stor, at den kan dække betalingen for dine forsikringer.

Hvad sker der med dine forsikringer?
Følgende forsikring uden fradragsret ophører, når du fastholder din pensionsordning uden at indbetale til den:  

  • Dækning ved visse kritiske sygdomme 
  • Invalidesum 
  • Kritisk sygdom for børn 
  • Børnesum 

Du har mulighed for at fastholde forsikringen med egen indbetaling.

Har du andre forsikringer uden fradragsret (eksempelvis ved død), så fortsætter de med uændrede udbetalinger, men bliver ændret til fradragsberettigede forsikringer. Du skal være opmærksom på, at udbetalingen bliver reduceret med indkomstskat eller afgift, og at udbetalingen derfor bliver væsentlig lavere.

Hvad bliver prisen for dine forsikringer?

Prisen for dine forsikringer kan blive ændret. Hvis det sker, bliver den i de fleste tilfælde højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringer, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers cvr.nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. 

Hvis du vil vide, hvad prisen for dine forsikringer bliver, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os.

Ring 70 33 99 99

Skriv til os

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?

Der bliver knyttet forskellige omkostninger til din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning med forsikringer men uden indbetaling.

Omkostninger og gebyrer gælder fra den 1. januar 2024.

  • Administrationsgebyr: 81 kr. pr. måned (2024)

Omkostning af opsparingen:

Omkostning af opsparingen afhænger af om du har haft pensionsordningen via dit arbejde eller du har oprettet den privat. Generelt gælder det, at omkostningerne er uændret, når du fastholder din pensionsordning med forsikringer, men uden indbetaling.

Hvis tidligere ordning via dit arbejde:

 

Af opsparingen trækker vi:

De årlige omkostninger udgør mindst

De årlige omkostninger udgør maksimalt  

   

kr.

kr.

VækstPension    

0

0

0

LinkPension    

0,3

425

2.600 kr.

HøjrentePension

0

0

0

DinKapital

-

-

-

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Skal du give nye helbredsoplysninger?

Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et tidspunkt vil genoptage din indbetaling til pensionsordningen. Det gælder dog kun, hvis du ikke har givet os oplysningerne inden afslutningen af den periode, hvor dine forsikringer er opretholdt.   

Hvis du skal indsende nye helbredsoplysninger, er der risiko for, at du ikke få dine forsikringer på de samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringer et andet sted. Især hvis du er syg, eller dine helbredsforhold har ændret sig.

Har du forsikringer i flere pensionsselskaber?

Vælger du at fortsætte ordningen hos os, samtidig med at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringer i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

Ring 70 33 99 99

Skriv til os

Giv os besked

Vil du beholde dine forsikringer uden at indbetale til pensionsordningen, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os, efter indbetalingerne stoppede. 

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

Ring 70 33 99 99

Skriv til os