Arbejdsgiver konkurs – hvad med din pension og forsikring?

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, bør du kontakte Lønmodtagernes Garantifond hurtigst muligt. De kan vejlede dig om dine krav og muligheder, og økonomisk kompensere dig for en række af dine lønkrav.

Når din arbejdsgiver er gået konkurs, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning. Og du skal kontakte os hurtigst muligt, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne til den er stoppet. 

Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling, og så har du kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 11.100 kr. (2020), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til Skattestyrelsen vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.

Hvad sker der med dine forsikringer?

Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Vi skriver til dig, når du fratræder, og giver dig en periode, hvor dine forsikringer ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret. Hører vi ikke fra dig i løbet af den periode, stopper vi forsikringerne derefter. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringer. Hvis du har forsikringer uden fradragsret, bliver de betalt via den seneste indbetaling.

Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringer, og du har kun din pensionsopsparing tilbage. Husk derfor at kontakte os inden forsikringerne ophører, hvis du ønsker, at de skal fortsætte efter de 3 måneder.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

  • Sundhedsforsikring
  • Inddragelse af Certifikat
  • Faginvaliditet

Læs mere om dine muligheder

Du kan fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning både forsikringer og en opsparing, kan du måske fortsætte den:

Indeholder din pensionsordning kun en opsparing, kan du: