Du bliver arbejdsløs – hvad skal der ske med din pensionsordning?

Da dit budget sikkert er stramt, bør du fokusere på det vigtigste: At du og din familie er sikret i tilfælde af sygdom, ulykke og død.

Hvis du mister dit arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Det letteste er, at du blot beholder dine forsikringer. Du kan dog også overveje at oprette nye forsikringer, som passer bedre til din situation. 

Hvis du kun er uden arbejde i 1-2 måneder, har dine manglende indbetalinger ikke den store betydning for din samlede opsparing. Du kan evt. supplere med en ekstra indbetaling, når din økonomiske situation er bedre. Hvis du er uden arbejde i længere tid, bør du overveje selv at indbetale til din pension, så du ikke kommer bagud.

Fortæl os hvad der skal ske med din pensionsordning

Husk at kontakte os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne stopper.  Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling. Det betyder, at du kun har din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 11.400 kr. (2021), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til Skattestyrelsen vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.

Hvad sker der med dine forsikringer?

Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Vi skriver til dig, når du fratræder, og giver dig en periode, hvor dine forsikringer ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret. Hører vi ikke fra dig i løbet af den periode, stopper vi forsikringerne derefter. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringer. Hvis du har forsikringer uden fradragsret, bliver de betalt via den seneste indbetaling.

Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringer, og du har kun din pensionsopsparing tilbage. Husk derfor at kontakte os inden forsikringerne ophører, hvis du ønsker, at de skal fortsætte efter de 3 måneder.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

Læs mere om dine muligheder

Du kan fortsætte din pensionsordning:

Får du nyt arbejde i løbet af de 3 måneder, kan du fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning både forsikringer og en opsparing, kan du måske fortsætte den:

Indeholder din pensionsordning kun en opsparing, kan du: