Du får nyt arbejde – hvad betyder jobskifte for forsikring og pension?

Når du får nyt arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Har din nye arbejdsgiver en aftale med et andet pensionsselskab, så kan du kontakte pensionsselskabet og undersøge, om aftalen dækker dit behov. Har din nye arbejdsgiver ikke en firmapensionsaftale, så kan du i de fleste tilfælde fortsætte med din pensionsordning hos os. Her på siden kan du læse mere om dine muligheder, før du træffer din beslutning.  

Har du din pension hos et andet pensionsselskab, og har din nye arbejdsgiver en aftale hos os, kan du overveje at samle hele din pension hos os. Du får ikke nødvendigvis en økonomisk gevinst ved at samle pensionen ét sted. Men du kan opnå andre fordele - fx ved dine forsikringer og ikke mindst trygheden ved at have et overblik. Tal med os, så du er sikker på, at du træffer den rigtige beslutning.

Fortæl os, hvad der skal ske med din pensionsordning

Husk at kontakte os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne stopper.  Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling. Det betyder, at du kun har din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 11.400 kr. (2021), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til Skattestyrelsen vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.

Hvad sker der med dine forsikringer?

Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Vi skriver til dig, når du fratræder, og giver dig en periode, hvor dine forsikringer ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret. Hører vi ikke fra dig i løbet af den periode, stopper vi forsikringerne derefter. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringer. Hvis du har forsikringer uden fradragsret, bliver de betalt via den seneste indbetaling.

Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringer, og du har kun din pensionsopsparing tilbage. Husk derfor at kontakte os inden forsikringerne ophører, hvis du ønsker, at de skal fortsætte efter de 3 måneder.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

Læs mere om dine muligheder

Du kan fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning både forsikringer og en opsparing, kan du måske fortsætte den:

Indeholder din pensionsordning kun en opsparing, kan du: