Du flytter til udlandet – hvad betyder det for din pensionsordning?

Du har sikkert mange ting at tage stilling til, når du skal udstationeres eller flytter til udlandet. Vi anbefaler dog, at du også husker at overveje, hvad der skal ske med din pensionsordning. Eventuel ændring af din pensionsordning sker ikke automatisk, men kræver at Velliv får skriftlig besked herom.

Vær særligt opmærksom på skattereglerne. Du kan fx søge om fritagelse for at betale skat af pensionsafkast, hvis du bor i udlandet.

Beskatning i udlandet

Det er altid en god ide, at du taler med din pensionsrådgiver i forbindelse med en flytning til udlandet, udstationering og hjemkomst herfra. Du bør fx også tage stilling til dit behov for forsikringer, mens du bor i udlandet.