Fortsæt din pension hos din nye arbejdsgiver

Du kan i de fleste tilfælde fortsætte din pensionsordning hos os med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Hvad sker der med dine forsikringer i den nye pensionsordning?
Når din nye arbejdsgiver begynder at indbetale til din pensionsordning, fortsætter de tilbageværende dækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne som udgangspunkt uændret. Dog bliver følgende forsikringer ændret: 

 • Børnesum ophører
 • Børnepension får udløb ved 24 år

Hvis dine forsikringer er fastsat som en procentsats af din pensionsgivende løn, fortsætter de som en procentsats, men som udgangspunkt med de samme udbetalinger i kroner, uanset om din løn er blevet højere eller lavere.

Hvad bliver prisen for dine forsikringer?
Prisen for dine forsikringer kan blive ændret. Hvis det sker, bliver den i de fleste tilfælde højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringer, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers cvr.nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. 

Hvis du vil vide, hvad prisen for dine forsikringer bliver, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller

Skrive til os

 

Hvor meget skal der indbetales til din pensionsordning?

Din nye arbejdsgiver skal betale til din pensionsordning hver måned. Indbetalingen skal være en procentdel af din løn, og den skal være inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Indbetalingen skal mindst være på:

 • 3 pct. af din pensionsgivende løn, dog
 • 1.500 kr. om måneden

Hvis et af disse to kriterier ikke er opfyldt, kan du ikke fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra en ny arbejdsgiver.

Herudover skal indbetalingen mindst være 10 pct. af din udbetaling fra dækningen ved nedsat erhvervsevne. Hvis den årlige udbetaling fx er 300.000 kr., skal den årlige indbetaling til din pensionsordning være mindst 30.000 kr. Hvis indbetalingen er mindre, vil udbetalingen på din dækning ved nedsat erhvervsevne blive nedsat tilsvarende.

Hvad skal din nye arbejdsgiver gøre?

Din arbejdsgiver forpligter sig til at administrere indbetalingen til din pensionsordning. Vi sender en indbetalingsvejledning til din nye arbejdsgiver.

Skal du give nye helbredsoplysninger?

Du kan blive bedt om at indsende helbredsoplysninger, hvis vi skal lave en ny vurdering. Det kan blive aktuelt, hvis den indbetaling, du har aftalt med din nye arbejdsgiver, medfører, at din fritagelse for indbetaling bliver større, end den var, inden du fratrådte.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?

Der bliver knyttet forskellige omkostninger til din pensionsordning, når den fortsætter med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Omkostninger og gebyrer gælder fra den 1. januar 2023.

 • Indbetalingsomkostninger:
  • Årlig indbetaling på 0 til 100.000 kr.: 2,25 pct.
  • Den del af årlig indbetaling, der overstiger 100.000 kr.: 0 pct.
 • VækstPension med garanti:
  • Garanti: 0,3 pct. af opsparingen pr. år

Omkostning af opsparingen

 

Af opsparingen trækker vi:

De årlige omkostninger udgør mindst

De årlige omkostninger udgør maksimalt  

   

kr.

kr.

VækstPension    

0

0

0

LinkPension    

0,3

460 kr.

2.550 kr.

HøjrentePension

0

0

0

DinKapital

-

-

-

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Har du forsikringer i flere pensionsselskaber?

Vælger du at fortsætte pensionsordningen hos os samtidig med, at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringer i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

Skriv til os

Giv os besked

Vil du fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra din nye arbejdsgiver, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os, efter indbetalingerne stoppede.

Alle pensionsselskaber skal have en række grundlæggende oplysninger om alle kunder for at forhindre hvidvask og økonomisk kriminalitet. Derfor skal vi have en række oplysninger om dig som kunde.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

Skriv til os