Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Overførsel til et andet pensionsselskab

Du kan få overført din pensionsordning til et andet pensionsselskab, hvis du opfylder nogle betingelser. Du kan få mere at vide ved at kontakte det selskab, du ønsker at overføre ordningen til.

Omkostninger 
Fra den 1. januar 2024 gælder dette gebyr, når du ønsker at overføre værdien af din pensionsordning til et andet pensionsselskab:

  • Overførselsgebyr: 2.090 kr. + evt. kursværn.

Du skal ikke betale et overførselsgebyr i disse to tilfælde:

  • Værdien af din pensionsordning er mindre end 20.000 kr., og overførslen kan gennemføres i henhold til Jobskifteaftalen
  • Overførslen gælder hele den opsparede værdi, og du er over 60 år. 

Størrelsen af omkostninger og gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Giv os besked 
Vil du have overført din pensionsordning til et andet pensionsselskab, så kontakt det nye selskab. De kan rådgive dig og sørge for det videre forløb.