I skal skilles – hvad betyder skilsmisse for pension og forsikring?

Du og din ægtefælles pensionsopsparinger indgår som udgangspunkt ikke i bodelingen. I beholder hver jeres "rimelige" pensionsordninger.

I beholder hver jeres "rimelige" pensionsordninger. Det vil sige pensionsopsparinger, som modsvarer jeres uddannelse, job og økonomiske situation, og som er opsparet i forbindelse med et arbejde.

Det er dog en vurderingssag, om fx frivillige ekstraindbetalinger og visse private pensioner skal være en del af bodelingen. Det afhænger blandt andet af balancen mellem din og din ægtefælles pensionsopsparinger og jeres økonomiske samspil under ægteskabet.

Vi anbefaler derfor, at I får jeres advokater til at vurdere sagen fra begge sider. Brug vores pensionsrådgivere til at få det nødvendige overblik.

Deling af pension ved skilsmisse