Deling af pension ved skilsmisse

Når du og din ægtefælle skal skilles, får I jeres egne pensionsopsparinger med jer. Der er dog undtagelser.

Reglerne om deling af pension er ikke entydige – de er baseret på en vurdering fra sag til sag. Derfor anbefaler vi altid, at du og din ægtefælle får hver jeres advokat/rådgiver til at hjælpe jer jer ved skilsmisse, så I får vurderet jeres specifikke sag fra begge sider.

Der findes to hovedregler, når det kommer til deling af jeres pension:

Hovedregel 1 – hver beholder sin pension

Du og din ægtefælle beholder hver jeres ”rimelige" pensionsordninger, når I bliver skilt. Pension indgår altså ikke i bodelingen. Det gælder både for rate-, kapital- og livrentepension.

Reglerne siger ikke noget om, hvad en ”rimelig” pensionsordning er. Som udgangspunkt er en pensionsopsparing, du har via dit job, ”rimelig” – hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit fag og dit uddannelsesniveau. Fx er overenskomstbestemte pensionsordninger og/eller arbejdsmarkedspensioner ”rimelige

Hovedregel 2 – ikke-rimelige pensioner deles

En ”ikke-rimelig” pensionsordning kan fx være en privat pension, du indbetaler til ved siden af den pension, du har gennem dit arbejde. Ekstraindbetalinger på pensionsordninger vil typisk også blive betragtet som ”ikke-rimelige”.

Hvis du fx har indbetalt til din ægtefælles pension for at bringe hans/hendes pensionsopsparing op på niveau med din, er opsparingen ”rimelig” og skal ikke deles.

Undtagelse – deling af ”rimelige” pensioner

For at sikre den ægtefælle, der har den mindste pensionsopsparing, kan der være tilfælde, hvor ægtefællen med den største pensionsopsparing skal dele sin pensionsformue (helt eller delvist) med den anden.

Denne kompensation udløses typisk, hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående, på barsel eller haft et deltidsjob for at tage sig børnene og hjemmet. Eller hvis vedkommende er stillet "urimeligt" pensionsmæssigt ved ophøret af et langt ægteskab. Dette vurderes fra sag til sag.

En ægtepagt giver fuld selvbestemmelse

Hvis du og din ægtefælle opretter en ægtepagt, bestemmer I helt selv, hvordan I deler jeres respektive pensionsordninger ved skilsmisse.

I ægtepagten gør I fx pensionsordningerne til særeje – dermed kan og skal de ikke deles. I kan også bestemme, at jeres pensioner skal deles, uanset om pensionerne er rimelige eller ej på skilsmissetidspunktet.

Husk at I skal tinglyse ægtepagten ved Personbogen ved Tinglysningsretten i Hobro, for at den er gyldig. Kontakt en advokat, hvis du ønsker at oprette en ægtepagt.

Deling af pension i praksis

 

Uanset om der er grundlag for deling af jeres pensionsordninger eller ej, skal mindst en af jer tage initiativ til en deling. Det kan falde ud på to måder: Enten er I enige (fx fordi I har en ægtepagt), eller også er I uenige. Hvis I er uenige, skal I gå igennem skifteretten.

Deling sker ved kontant betaling. Hvis det fx er din pensionsordning, der skal deles, skal du enten betale din ægtefælles andel kontant eller kompensere ham/hende i bodelingen.

Hvis det ikke er muligt, kan du afdrage beløbet over op til 5 år. Det er typisk, hvis din formue er bundet i en virksomhed, som samtidig er dit indtægtsgrundlag.

Som en sidste mulighed kan du overdrage konkrete pensionsordninger til din ægtefælle.

Husk, at søge råd om deling af pension hos din advokat eller rådgiver, hvis du skal skilles.

Ændringer i privatlivet

Når livet ændrer sig - hvad sker der med pensionen
Privatlivet

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.