Dækning ved nedsat erhvervsevne

Hvis din erhvervsevne bliver nedsat på grund af sygdom eller en ulykke, kan du eller din arbejdsgiver i visse situationer, og hvis det er aftalt i pensionsaftalen, få en månedlig udbetaling, og du kan blive fritaget for at betale til din pensionsordning i en kortere eller længere periode.

Dækning ved nedsat erhvervsevne

Hvis din erhvervsevne bliver nedsat på grund af sygdom eller en ulykke, kan du eller din arbejdsgiver få en månedlig udbetaling, og du kan blive fritaget for at betale til din pensionsordning i en kortere eller længere periode.

Er du dækket ved nedsat erhvervsevne?
Du kan se, om du er dækket ved nedsat erhvervsevne i din pensionsoversigt i Netpension. Her kan du også se, hvor meget din erhvervsevne skal være sat ned, før du har ret til udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling.

Netpension

Hvor meget kan du få udbetalt?
Størrelsen af din udbetaling afhænger af, hvilken type forsikring du har. Normalt vil udbetalingen svare til dit konkrete indtægtstab. Det vil sige forskellen på den løn, du havde, inden du blev syg, og den samlede indtægt, du har, efter du er blevet syg. Udbetalingen kan dog aldrig blive større end den dækning, du har i din pensionsordning.

Hvornår kan du få udbetalt din forsikring?
Du har ret til udbetaling og/eller fritagelse for at betale til din pensionsordning, hvis din sygdom strækker sig ud over din karensperiode.

Karensperioden er typisk på løbende måned plus tre måneder, og det betyder, at du ikke kan blive fritaget for at indbetale eller få udbetalt din forsikring i de første tre måneder af din sygdom. Du kan se din karensperiode i din pensionsoversigt i Netpension.

Giv os besked hurtigst muligt

Hvis du er blevet syg eller er kommet til skade, og du regner med at være sygemeldt i mere end tre måneder, skal du udfylde og sende en blanket til os. Så vurderer vi, om du kan få hjælp og udbetalinger gennem din forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til os på 70 33 37 13.

+45 70 33 37 13

Vi anbefaler, at du giver os besked om din sygdom eller skade så hurtigt som muligt – så har du større chancer for at undgå en langvarig sygemelding. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at bevare forbindelsen til din arbejdsplads, mens du er syg, og støtte dig undervejs.

Sådan er forløbet

  1. Du udfylder en anmeldelse om din sygdom eller skade, som du underskriver med MitID. Anmeldelsen bliver sendt elektronisk til os.
  2. Du sender i anmeldelsen også afgørelsen om tilkendelse af ydelse fra kommunen (som du har modtaget i din e-Boks cirka 4-6 uger efter din første sygedag med overskriften ”Afgørelse om berettigelse af sygedagpenge”) eller den seneste udbetalingsspecifikation fra kommunen, hvis du selv modtager ydelsen.
  3. Hvis du eller din arbejdsgiver ikke får en ydelse fra kommunen, skal din læge udfylde og underskrive en lægeattest.
  4. Din arbejdsgiver får besked om udbetalingen, hvis du har en firmapensionsordning.
  5. Vi kontakter det offentlige, hvis det er nødvendigt – fx med spørgsmål om sociale ydelser.

Vi orienterer dig under hele forløbet, så du ved, hvad der sker.

Her er den ansøgning, du skal bruge

Her er link til den ansøgning, du skal udfylde for at få udbetalt din forsikring. Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 37 13.

Ansøg om udbetaling

Når du sender ansøgningen til os, skal du huske at uploade en PDF fil med

  • afgørelsen om tilkendelse af ydelse fra kommunen (som du har modtaget i din e-Boks cirka 4-6 uger efter din første sygedag med overskriften ”Afgørelse om berettigelse af sygedagpenge”)

eller

  • den seneste udbetalingsspecifikation fra kommunen, hvis du selv modtager ydelsen.

Hvis du ikke får udbetalinger fra kommunen

Hvis du ikke er i et forløb via kommunen (fx hvis du eller din arbejdsgiver ikke modtager sygedagpenge), skal du kun sende ansøgningen. Desuden skal din læge udfylde en lægeattest.

Ring til os på 70 33 37 13 og fortæl os navn og adresse på din læge, så kan vi sende attesten elektronisk.

+45 70 33 37 13