Kunderne bliver medejere af Nordea Liv & Pension

17-11-2016

Foreningen NLP har købt 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S og indgår dermed i ejerskabet af Nordea Liv & Pension sammen med Nordea Life Holding AB, der fortsat ejer 75 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension.

Foreningen NLP får andel i Nordea Liv & Pensions fremtidige overskud, der svarer til aktieandelen. Desuden vil Foreningen NLP investere 933 mio. kr. i efterstillet kapital udstedt af Nordea Liv & Pension. 

I forbindelse med købet bliver alle Nordea Liv & Pensions 330.000 kunder automatisk medejere af Nordea Liv & Pension gennem deres medlemskab i Foreningen NLP, der har en formue på ca. 8 mia. kr. Afkastet fra formuen styrker vores kunders afkast gennem en fremtidig bonus fra Foreningen NLP. 

”Vi byder Foreningen NLP og vores kunder velkommen som medejere af vores virksomhed. Vi får nu en unik model for værdiskabelse baseret på medejerskab, bonus fra Foreningen NLP, afkast af DinKapital, adgang til personlig rådgivning over hele landet, stort produktudbud og en stærk finansiel styrke med Nordea-koncernen i ryggen. Et sådant værditilbud fås ganske enkelt ikke andre steder i Danmark. Tillykke til kunderne,” siger adm. direktør Steen Michael Erichsen fra Nordea Liv & Pension.