Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Påvirker udbetaling fra din rate- eller livsvarig pension din aldersopsparing?

11-05-2018

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udbetalinger fra bl.a. en rate- eller livsvarig pension kan medføre beskatning af de penge, du indbetaler til aldersopsparingen. Sådanne udbetalinger kaldes i pensionssprog for ’diskvalificerende udbetalinger’.

Reglen om diskvalificerende udbetalinger blev indført den 1. januar 2018 og hænger sammen med et politisk ønske om i højere grad at målrette aldersopsparing til de sidste 5 år, før man kan gå på folkepension. Reglen for alderspensioner er derfor sådan, at du i hvert af de sidste 5 år, før du kan gå på folkepension, kan indbetale 50.200 kr. (2020), mens du i årene inden maksimalt kan indbetale 5.300 kr. om året (2020).

Reglerne betyder også, at du risikerer at havne i en uhensigtsmæssige situation, hvis du for eksempel har:

  1. Pension, der anvendes som supplement til lønnen ved nedsat arbejdstid
  2. Fået udbetalt en pension for at lukke huller i hverdagsøkonomien

Disse kan nemlig risikere at blive betegnet som ”diskvalificerende udbetalinger” – se mere herunder.

Hvad sker der, hvis du har modtaget diskvalificerende udbetalinger?

Hvis du har modtaget diskvalificerende udbetaling, så bliver indbetalinger på din aldersopsparing over 5.300 kr. (2020) pålagt en 40 pct. afgift på den del af indbetalingen der overstiger 5.300 kr. Dog vil det være muligt at overføre det overskydende beløb til din rate- eller livsvarige pension. Gør du det, så bliver afgiften reduceret til 4 pct.

Velliv er opmærksom på udfordringen

I Velliv er vi parate til at rådgive dig om de nye regler om diskvalificerende udbetalinger. Du kan kontakte os på 70 33 99 99 eller skrive til os her.