Vær opmærksom på diskvalificerende udbetalinger

11-05-2018

Med virkning fra 1. april 2018 trådte nye regler i kraft, som betyder, at udbetalinger fra typisk rate- eller livsvarig pension kan medføre ekstra beskatning af penge, der indbetales til aldersopsparingen. Sådanne udbetalinger kaldes diskvalificerende udbetalinger.

De diskvalificerende udbetalinger hænger sammen med, at Folketinget i december 2017 besluttede i højere grad at målrette aldersopsparingen til de sidste 5 år inden folkepension. Fremover kan der maksimalt indbetale 5.100 kr. om året til en aldersopsparing, i perioden indtil 5 år før folkepensionsalderen, og herefter op til 46.000 kr. i 2018. Beløbet stiger gradvis til 51.100 kr. i år 2023.

Men de nye regler betyder imidlertid også, at man fra 1. april 2018 risikerer at miste retten til at indbetale det forhøjede beløb i de sidste 5 år op mod pension. Det gælder, hvis du har fået udbetaling fra en fradragsberettiget pensionsordning (typisk ratepension eller livsvarig pension) i perioden 11 år før folkepensionsalderen.

De nye regler er overordnet set fornuftige, men kan betyde, at du risikerer at havne i en uhensigtsmæssige situation. Det gælder eksempelvis hvis:

  1. Pension anvendes som supplement til lønnen ved nedsat arbejdstid
  2. Udbetaling af pension for at lukke huller i hverdagsøkonomien

Hvad sker der, hvis du har modtaget diskvalificerende udbetalinger?

Hvis du har modtaget diskvalificerende udbetaling, så bliver indbetalinger på aldersopsparingen over 5.100 kr. (2018) pålagt en 40 pct. afgift på den del af indbetalingen der overstiger 5.100 kr. Dog vil det være muligt at overføre det overskydende beløb til din rate- eller livsvarige pension. Gør du det, så bliver afgiften reduceret til 4 pct.

Velliv er opmærksom på udfordringen

I Velliv er vi parate til at rådgive dig om de nye regler om diskvalificerende udbetalinger. Du kan kontakte os på telefon 70 33 99 99