Nordea Liv & Pension også helt i top på afkast i 2018

21-06-2018

Pressemeddelelse

2018 har indtil nu budt på et mere turbulent finansmarked, end vi har set i de senere år. Det ses også på årets afkast, som til og med maj ligger i niveauet +/- 1 pct. i pensionsselskaberne.

VækstPension Aktiv er det opsparingsprodukt, der blandt de kommercielle pensionsselskaber, har klaret sig bedst. Ved udgangen af maj lå afkastet på 1,5 pct. for kunder med mellem risiko og 15 år til pension. VækstPension Index har i samme periode givet et afkast på 0,5 pct., hvilket ligeledes placerer VækstPension Index i den bedste del af markedet.

”Vi er ganske tilfredse med det afkast, som vi hidtil er lykkedes med at levere til kunderne. Afkastet skal ses i lyset af, at den geopolitisk uro herunder frygten for toldbarriererne i USA har fyldt mere i den første del af året, end vi alle havde forventet, hvilket har sat sig i årets afkast,” siger investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen fra Nordea Liv & Pension og fortsætter:

”Vores porteføljeforvaltere har leveret rigtig godt i årets første fem måneder. Det er sammen med en fortsat tro på aktiemarkederne baggrunden for, at vi ligger helt i top på afkastet. Vores forventning til året er fortsat, at aktier i 2018 vil give et afkast i niveauet 3-5 pct.”

Tabel over afkast for Vellivs to produkter, Aktiv og Index

Download afkastkommentar som pdf

Gode langsigtede afkast

Det er ikke kun årets afkast, som kunder i Nordea Liv & Pension kan være tilfredse med. Ser man på afkastet over det seneste år (1. juni 2017-31. maj 2018), ligger VækstPension Aktiv igen helt i top i markedet med et afkast på 6,4 pct. og VækstPension Index indtager en 4. plads med et afkast på 4,8 pct. Også på de helt lange horisonter på 5- og 10-års sigt ligger VækstPension i toppen, uanset om der er tale om VækstPension Aktiv eller VækstPension Index.