Oktober var hård ved afkastet

16-11-2018

Men Velliv har stadig det bedste afkast blandt de kommercielle pensionsselskaber.

De nyeste tal for hele pensionsbranchen, som analyseinstituttet Morningstar har leveret, viser, at oktober var hård ved pensionsafkastet. De kommercielle selskaber har tabt mellem 3 og 5 pct. for kunder, der har valgt mellem risiko og som har 15 år til pension. Velliv har dog stadig det bedste afkast blandt de kommercielle pensionsselskaber.

Oktober var hård – faktisk så hård, at afkastet for årets første 9 måneder er forsvundet. Det kan virke voldsomt. Men med et samlet afkast på 0,0 pct. er VækstPension Aktiv* ved udgangen af oktober fortsat det pensionsprodukt, der leverer det mindst ringe afkast blandt de kommercielle pensionsselskaber i 2018. Til sammenligning har det dårligst placerede sammenlignede selskab leveret et afkast på -2,8 pct.

VækstPension Index har i 2018 leveret et afkast på -1,4 pct., hvilket er markedets 4. bedste afkast. Det viser, at VækstPension Index både har robusthed i opadgående og nedadgående markeder.

Den aktive investeringsstrategi er en væsentlig forklaring på markedets bedste afkast
”Den aktive investeringsstrategi i VækstPension aktiv har i 2018 været en væsentlig årsag til, at kunder i Velliv har fået et bedre afkast end hos konkurrenterne. Således havde vi i starten af året en overvægt af aktier, hvilket bidrog til et bedre afkast. Siden i sommer har vi derimod reduceret andelen af aktier i VækstPension Aktiv. Det er en medvirkende årsag til, at vi i oktober begrænsede tabene tilfredsstillende, og dermed fortsat ligger bedst af de kommercielle pensionsselskaber,” siger investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen.

Velliv har fokus på at finde og udvælge de absolut bedste forvaltere rundt i verden, hvilket også har bidraget til at styrke årets afkast. Et eksempel er unoterede investeringer, hvor flere børsnoteringer har ført til store værdistigninger. Seneste eksempel er Kina-baserede Sangfor, som Velliv i 2007 investerede i gennem en lokal anerkendt forvalter. Børsnoteringen af Sangfor førte til en opskrivning af værdien af Vellivs ejerandel med langt mere end 100 gange den investerede kapital. Vellivs kunder kan dermed notere sig en gevinst på mere end 200 mio. kr. på denne ene investering. Tidligere i år opnåede Velliv en tilsvarende stor gevinst i forbindelse med børsnoteringen af Spotify.

Pension er en langsigtet investering
Som opsparer er det altid ærgerligt, når afkastene peger i den forkerte retning som tilfældet var i oktober. Det er dog som pensionsopsparer vigtigt, at være opmærksom på, at der er tale om en langsigtet investering. Og kigger man på den lange horisont, så er det værd at notere sig at VækstPension Aktiv pr. 31. oktober 2018 over de sidste 10 år har givet et afkast på 127,3 pct. og på 5 års sigt udgør afkastet for VækstPension Aktiv 40,8 pct. og for Vækstpension Index 45,9 pct. I det lys er det negative afkast i oktober trods alt mere spiseligt.

”Vi forventer, at aktiemarkederne og de øvrige finansielle markeder i den kommende tid vil fortsætte med at være langt mere svingende, end vi har set i de foregående år. Vi forventer dog samtidig, at der vil være en positiv tendens, der betyder, at aktiemarkedet om 6-9 måneder har en højere værdi end i dag. Den fortsatte handelskrig mellem USA og Kina og andre geopolitiske usikkerheder holder vi imidlertid tæt øje med,” afslutter Anders Stensbøl Christiansen.