Pensionsindbetalinger giver ekstra skattebesparelse

09-03-2018

Du kan få en besparelse på op til ca. 6.750 kr. årligt ved at indbetale til pension, når ny aftale er endeligt indfaset i 2022.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt en række skatteændringer, som gør det mere attraktivt at spare op til pension. Du kan få en besparelse på op til ca. 6.750 kr. årligt ved at indbetale til pension, når aftalen er endeligt indfaset i 2022. Du skal ikke gøre noget. Besparelsen får du helt automatisk via et større fradrag i din årsopgørelse og fremadrettet på din lønseddel.

Mere i lønningsposen

Skattebesparelserne i aftalen indfases gradvist i årene 2018-22. Dermed giver dine pensionsindbetalinger allerede i år en ekstra skattebesparelse – hvor meget afhænger af din løn og din pensionsindbetaling. 

De aftalte initiativer vil dog først få maksimal virkning fra 2022. Jo mere du indbetaler op til 70.000 kr., jo større fradrag får du. 

Særligt store skattebesparelser sidst i arbejdslivet

Aftalen giver besparelser til alle. Skattebesparelsen er størst i de sidste 15 år før folkepensionsalderen. I forhold til indkomsten er besparelsen størst for danskere med lave og mellemindkomster, da det oftest er disse indkomstgrupper, der rammes af modregning.

”Ved at belønne pensionsopsparing med et ekstra skattefradrag er det nu lykkedes Folketinget at gøre pensionsopsparing til en god forretning for alle,” siger Kommunikationsdirektør og rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen.