Regnskab 2017: Flot udvikling i indbetalingerne og tilfredsstillende resultat

25-01-2018

Pressemeddelelse

Højt afkst til kunderne i 2017 hos Nordea Liv & Pension

 

  • Rekordhøje indbetalinger på 19,0 mia. kr. Det er 21 pct. højere end i 2016.
  • 10,3 mia. kr. i afkast til Nordea Liv & Pensions kunder. Kunder med VækstPension Aktiv Mellem risiko og 15 år til pension opnåede et afkast på 10,3 pct. Attraktiv kontorente på 3,0 pct. til kunder med HøjrentePension
  • Tilfredsstillende resultat på 751 mio. kr. før skat svarende til en egenkapitalforrentning på 16,7 pct. før skat
  • Kundernes forening Norliv overtager aktiemajoriteten i Nordea Liv & Pension betinget af Finanstilsynets godkendelse.

 

Citater ved adm. direktør Steen Michael Erichsen:

”Nordea Liv & Pension har igen i 2017 leveret et afkast og en kontorente i den absolut bedste del af markedet. På både kort og lang sigt kan vores kunder glæde sig over, at de får et meget konkurrencedygtigt investeringsafkast”


”Vi leverer et solidt regnskab med et tilfredsstillende bundlinjeresultat. Indbetalingerne voksede i 2017 samlet set med 21 pct. til 19,0 mia. kr., hvilket er det højeste i selskabets historie. Vi har et stærkt værditilbud. Tre kilder til afkast differentierer os fra konkurrenterne, og giver kunderne et økonomisk merafkast, som ikke blot kan isoleres til kontorente og markedsafkast. Kunderne vil i 2018 desuden opleve, at en del af årets resultat føres tilbage til dem igennem bonus fra foreningen Norliv, og om få år vil hele overskuddet gå tilbage til Norliv og dermed kunderne. Den udvikling er jeg glad for på kundernes vegne.”

Du kan læse hele regnskabsmeddelelsen her