Se din forskudsopgørelse og se effekten af pensionsreformen

21-06-2018

Du får nu en skattelettelse i resten af året. Det fremgår af den nye forskudsopgørelse, som du har fået af SKAT.

Et overblik over pensionsreformens effekt på pensionsopsparinger

Dermed kan du nu se virkningerne af blandt andet det særlige fradrag for indbetalinger til pension, som regeringen og Dansk folkeparti aftalte i februar i år. Den nye forskudsregistrering slår første gang igennem på lønudbetalingerne for juli, men da aftalen gælder fra januar i år, bliver hele årets fradrag fordelt over årets sidste 6 måneder.

Kort om pensionsreformen

I 2018 er det særlige ligningsmæssige fradrag på indbetalinger til pension på op til 70.000 kr. på otte procent, hvis du har mere end 15 år til folkepensionen. Har du mindre end 15 år til folkepension, så er fradraget på 20 procent. Da værdien af det ligningsmæssige fradrag udgør ca. ¼ giver det en årlig besparelse på pensionsindbetalingerne på op til 3.600 kr. Sammen med reformens øvrige elementer er den årlige besparelse på op til ca. 4.300 kr.  

Derfor har du udsigt til månedligt i 2018 at få udbetalt et sted mellem 425 og 725 kr. mere efter skat i årets sidste måneder, hvis du har mindre end 15 år til folkepension. Har du mere end 15 år til pension, så er den månedlige besparelse typisk på ca. 250-350 kr.  

Når det særlige fradrag i 2020 er fuldt indfaset, får du med mere end 15 år til folkepension et 12 procents fradrag på pensionsindbetalinger, mens du med mindre end 15 år til folkepensionen får et fradrag på 32 procent. Dette svarer til en skattelettelse på op til 5.800 kroner årligt. Inklusive aftalens øvrige elementer, så er skattelettelsen på op til ca. 6.750 kr.  

Skat har løbende sendt de nye forskudsopgørelser ud frem mod den 20. juni 2018.