Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

2018 var et udfordrende investeringsår

18-01-2019

Efter flere år med positive afkast på de finansielle markeder måtte kunder med VækstPension i 2018 indstille sig på et negativt afkast. En cocktail af stigende renter i USA, politisk uro i primært i USA i forhold til en potentiel handelskrig med Kina samt uro omkring den amerikanske centralbank var nogle af ingredienserne, der førte til faldende aktiekurser i sidste del af 2018.

VækstPension Aktiv klarer sig bedst

Blandt Vellivs kunder med markedsrenteprodukter kom kunder med VækstPension Aktiv generelt bedst igennem det turbulente 2018. Her fik kunder med Mellem risiko og 20 år til pension et negativt afkast på 4,4 pct. En tilsvarende opsparer med VækstPension Index fik et negativt afkast på 5,8 pct.

Renten på DinKapital på 5,0 pct. og bonus fra Velliv Foreningen på 0,26 pct. bidrog i 2018 med positive afkast til kunderne. For kunder, hvor DinKapital udgør 5 pct. af opsparingen, har DinKapital og bonus fra Velliv Foreningen samlet set givet et positivt bidrag til afkastet i omegnen af 0,75 pct.point. For VækstPension Aktiv er således samlet opnået et negativt afkast på 3,7 pct., mens der for VækstPension Index tilsvarende er opnået et negativt afkast på 5,0 pct.

Det er naturligvis ærgerligt med et år med negativt afkast, men Vellivs afkast lå trods alt i den bedste del af markedet. Det fremgik af en analyse, som Børsen bragte den 10. januar 2019. Børsens analyse, hvor virkningerne af bonus fra Velliv Foreningen ikke medregnet, er gengivet i denne oversigt:

123,3% i afkast
Over en 10-årig horisont har VækstPension Aktiv givet et afkast på meget tilfredsstillende 123,3 procent. Det er i lighed med afkastet for 2018 blandt de bedste i den kommercielle pensionsbranche.

Forventning om lavere afkast i de kommende år

”Hos Velliv forventer vi, at 2019 i lighed med 2018 kan blive et turbulent år. Indledningen på året har været positiv med stigende markeder over hele verdenen. Det skyldes blandt andet, at prisen i forhold til virksomhedernes indtjeningsevne i dag ligger mere attraktivt end ved indgangen af 2018”, siger investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen, som fortsætter

 

”Vi er imidlertid også opmærksomme på, at der ligger flere udfordringer ude i horisonten, der både kan pege 2019 i retning af et godt eller skidt investeringsår. Blandt andet truer handelskrigen fortsat, der er usikkerheden om centralbanken i USA, og der er også budgetkrisen i USA, som skal løses.”

Situationen har betydning for Vellivs investeringer, og Anders Stensbøl Christiansen fortæller: ”Vi har fokus på defensive aktier, som vi f.eks. finder inden for fødevarer, medicinalindustrien og forsyningsvirksomheder, men vi følger også markeder tæt, og er parate til at agere i begge retninger afhængigt af udviklingen.

Blandt andet som følge af de seneste års høje afkast, er der både blandt professorer og branchefolk enighed om, at pensionsopsparerne i de kommende år må forvente et lidt lavere afkast: Det er også en af årsagerne til, at et ekspertpanel med blandt andre professor Jesper Rangvid tidligere i år fremlagde nye og lavere forudsætninger for de fremtidige pensionsprognoser. 

Kontorente og renten på DinKapital er fastsat

Velliv har fastsat kontorenten i 2019 til 1,5 pct. for rentegruppe 1 og 2,5 pct. for øvrige rentegrupper. Den fastsatte kontorente er udtryk for det turbulente investeringsklima. Herudover er der et ønske om at fastholde langsigtede attraktive bonusreserver, der gør det muligt fremadrettet at øge andelen af investeringsaktiver med et højt investeringspotentiale.

Kontorente på 1,5 pct. i rentegruppe 1 ligger på niveau med den forventede inflation i 2019. Dermed fastholdes den langsigtede købekraft af de penge, der er sparet op til pension.

Renten på DinKapital udgør uændret 5,0 pct. i 2019.