Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

3 ting du skal vide om din pension i 2019

21-01-2019

Med effekt fra starten af året trådte nye regler i kraft på pensionsområdet. Se her, om det påvirker dig og din pensionsopsparing.

Ægtepar på gåtur i naturen, sundhed, mental sundhed, pension, sikkerhed, dækning

1. Folkepensionsalderen sættes op

Folkepensionsalderen forhøjes med et halvt år i hvert af årene 2019-2022. Dermed stiger pensionsalderen gradvist fra 65 år i 2018 til 67 år i 2022. Folketinget har desuden besluttet at hæve folkepensionsalderen yderligere til 68 år fra 2030.

Den stigende folkepensionsalder skyldes, at Folketinget ønsker at omsætte længere levetid til flere år på arbejdsmarkedet. Folketinget tager derfor stilling til yderligere reguleringer hvert femte år. Næste gang i 2020 med virkning fra 2035, derefter i 2025 med virkning fra 2040, osv.

Beregn din pensionsalder
En ung kvinde kigger i byen

2. Nye prognoser giver ro om pensionen

Pensionsbranchen har besluttet at revidere de fælles antagelser bag beregningen af pensionsprognoser og tager dermed konsekvensen af, at de seneste ti års ekstraordinært høje afkast på de finansielle markeder ikke kan fortsætte.

Pensioneret kvinde og mand nyder aftensolen ved solnedgang på stranden

3. Finansloven indeholder pensionsforbedringer

Finansloven gør folkepensionen større og arbejde efter folkepensionsalderen mere attraktivt.

Folkepensionen får et løft på op mod ca. 5.000 kr. for 2019 under ét.
Folkepensionister i arbejde kan opnå en offentlig pension, der i alt er op mod ca. 17.500 kr. større i 2019.
Samtidig bliver det muligt at optjene en skattefri præmie på 30.000 kr. ved at arbejde i det første år efter folkepensionsalderen.

 

Se mere om finansloven