Bonus på vej til dig

29-03-2019

Sparer du op hos Velliv, kan du glæde dig til bonusudbetaling fra Velliv Foreningen i maj. Samtidig er du nu blevet medejer af ca. 81 pct. af Velliv, hvilket er gode nyheder af flere grunde.

Kampagne for udbetaling af bonus i 2019


Det får du i bonus

Bonus er fastsat til 0,14 pct. før skat. Det betyder, at hvis du fx havde en million kr. opsparet i Velliv den 31. december 2018, og stadig var kunde pr. 28. marts 2019, får du udbetalt ca. 1.450 kr. på din NemKonto i maj.

Hvis du også var kunde med en opsparing sidste år, har du samlet fået bonus på ca. 4.130 kr. for hver million kr., du har sparet op. Se mere om bonus her.

 

Nu ejer du også mere af Velliv

Samtidig øger Velliv Foreningen sin ejerandel af Velliv fra 70 pct. til nu ca. 81 pct. Desuden er det aftalt, at Velliv i de kommende år tilbagekøber den resterende aktiepost på 19 pct., der ejes af Nordea koncernen. Når denne proces er afsluttet, er Velliv 100 pct. kundeejet.

Steen Michael Erichsen, adm. direktør hos Velliv siger om Velliv Foreningens aktiekøb: ” En ejerandel på ca. 81 pct. af aktierne betyder, at en endnu større andel af overskuddet i Velliv går tilbage til Velliv Foreningen og dermed kunderne. Dermed er der mulighed for bonusudbetaling til medlemmerne, der alle er kunder i Velliv. Det styrker vores unikke forretningsmodel med tre kilder til afkast, og dermed lægger vi yderligere afstand til alle andre i markedet”.

Som medejer af Velliv har du også mulighed for at få medindflydelse. Læs mere om Velliv Foreningens repræsentantskab her.

 

I de år, hvor afkastet af Velliv Foreningens investeringer gør det muligt, får alle medlemmer udbetalt bonus.

80 pct. af foreningens overskud går til bonusudbetaling og 20 pct. går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Baseret på et godt resultat i 2018, har  repræsentantskabet i Velliv Foreningen besluttet at udbetale 204 mio. kr. i kontant medlemsbonus, mens 51 mio. kr. går til almennyttige uddelinger til mental sundhed.