Finanslov 2019 ift. din pension

18-01-2019

Større folkepension og tilskyndelse til at arbejde efter folkepensionsalderen er nogle af følgerne af finansloven for 2019.

Finansloven for 2019 indeholder forbedringer af pensionisters økonomi.

Folkepensionen får med finansloven et løft på op mod ca. 5.000 kr. for 2019 under ét, og folkepensionister i arbejde kan opnå en offentlig pension, der i alt er op mod ca. 17.500 kr. større i 2019. Det bliver samtidig muligt at optjene en skattefri præmie på 30.000 kr. ved at arbejde i det første år efter folkepensionsalderen.

Det sker især ved, at

  • Folkepensionen får et løft på 0,2% og følger fra 2020 den generelle lønudvikling i Danmark.
  • Modregningen for udbetalingen af egne pensioner bliver lempet ved at øge fradragsgrænser for modregning i pensionstillægget og ældrecheck mv.  med 15.000 kr. for enlige og det dobbelte for par. Forhøjelsen bliver gradvis udfaset over 15 år og bortfalder dermed i 2034.

For enlige med årlige udbetalinger fra egen pension på mellem ca. 88.000 kr. og ca. 341.000 kr. giver disse ændringer et løft i den årlige folkepension på omtrent 5.000 kr. i 2019. Personer, der er berettiget til ældrecheck (formue under 87.700 kr.), får op mod 5.500 kr. mere om året. For øvrige enlige folkepensionister giver initiativerne en stigning i indkomsten før skat på mindst ca. 150-400 kr. om året.

Anm: 2019-satser. For enlige uden arbejdsindkomst. For berettigede til ældrecheck samlet folkepension og ældrecheck.

For pensionistpar, hvor pensionstillægget beregnes ud fra de samlede pensionsudbetalinger, opnås den største indtægtsfremgang for par med samlede udbetalinger fra egne pensioner på ca. 176.000-404.000 kr.

Derfor bliver det mere attraktivt at arbejde efter folkepensionsalderen

  • Fremover indgår en mindre del af folkepensionisters arbejdsindkomst i beregningen af folkepensionen. Bundfradraget i arbejdsindtægten, der indgår beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent, hæves fra 60.000 kr. til 100.000 kr. pr. år efter AM-bidrag. Enlige, der i dag oplever aftrapning af pensionstillægget på grund af arbejdsindkomst, kan derved opnå en stigning i folkepensionen på op til ca. 12.400 kr. For pensionister, der er gift/samlevende med en ikke-pensionist, bliver modregningen pga. ægtefælle/samlevers indkomst reduceret med op til ca 12.800 kr. (før skat).

Optjening af en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for alle der i gennemsnit er beskæftiget mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen. Det svarer til 1.560 timer inkl. ferie. Seniorpræmien bliver en mulighed for alle, der er født 1/1 1954 eller senere (dvs. fra 2. halvår 2019) og udbetales efter de 12 måneder.

Anm: 2019-satser. For berettigede til ældrecheck samlet folkepension og ældrecheck.

Folkepensionister i arbejde får også glæde af de nævnte forhøjede bundfradrag i beregningen af pensionstillæg og ældrecheck mv., og dermed kan de samlet set opnå en folkepension, der er ca. 17.500 kr. større i 2019.

Ekstra folkepension i 2019 - Eksempler på indkomstkombinationer for enlige, kr.

Udbetaling fra egen pension

Arbejds-indkomst

Folkepension, grundbeløb

Folkepension, tillæg

Folke-
pension,
i alt

100.000

0

150

4.850

5.000

150.000

0

150

4.850

5.000

400.000

0

150

0

150

100.000

100.000

150

17.200

17.350

150.000

150.000

150

17.200

17.350

400.000

400.000

350

0

350

0

100.000

150

150

300

0

150.000

150

5.550

5.700

0

400.000

350

17.200

17.550