God start for afkast i 2019

29-03-2019

De negative afkast i 2018 på pensionsopsparingen er allerede mere end indhentet i år.

100 kr. ved indgangen til 2018 blev generelt til 95-96 kroner ved udgangen af året. Men nu her ved slutningen af marts 2019, er opsparingen vokset til ca. 103 kr. – uanset hvor længe kunderne har til pension.  Tabene fra sidste år er altså mere end indhentet de tre første måneder af i år. Det skyldes blandt andet, at Velliv i år har haft ekstra mange aktier på opsparingen.

Om det stærke comeback siger investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen fra Velliv: ”Udviklingen viser med al tydelighed, at man skal passe på med at tænke for kortsigtet. Tålmodighed lønner sig. Det gælder ikke mindst aktiemarkederne. Sidste års negative stemning er afløst af optimisme. Der er udsigt til en god afslutning på handelskrigen mellem Kina og USA. Samtidig gør kineserne alt for at stimulere deres økonomi. Endelig har den amerikanske centralbank klart signaleret, at den ikke længere har så travlt med at hæve sine renter”.  

Slutningen af 2018 var kendetegnet ved stor uro på de finansielle markeder og kraftige kursfald på aktier. Det er dog værd at notere, at det langsigtede afkast på VækstPensions Aktiv mellem risiko med 15 år til pension er markedets bedste, hvilket skyldes robuste investeringer med stor risikospredning. Og på trods af en periode med negative afkast i fjerde kvartal 2018, hvor afkast nåede et negativt afkast på 5 pct., har VækstPension Aktiv mellem risiko med 15 år til pension leveret et akkumuleret afkast på over 100 pct. over de sidste 10 år.

Anders Stensbøl Christiansen forklarer om Vellivs analyse: ”I lyset af de markante stigninger på aktiemarkederne på blot to måneder, skruer vi nu lidt ned for aktiebeholdningen – også fordi vi i 2020 øjner vi en vis usikkerhed omkring den globale økonomiske vækst”.