Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Hvor meget har andre sparet op?

06-06-2019

Vi har analyseret, hvor solide vores kunders pensionsopsparinger ser ud i forhold til vores generelle anbefaling. Her kan du se, hvor i feltet din aldersgruppe ligger.

Som led i at kunne vejlede vores kunder til en tryg alderdom, har vi analyseret, hvordan alle vores kunder ligger i forhold til vores generelle anbefaling om at have sparet syv årslønninger op i pensionsordningen den dag, de går på pension.

Der er et tydeligt mønster. Blandt kunder, der er i 40’erne eller yngre, er de fleste godt i gang med pensionsopsparingen. Blandt kunder med forholdsvis få år til pension er der derimod mange, som har en pensionsopsparing i Velliv, der er i underkanten af det anbefalede.

Dette mønster skal ses i sammenhæng med, at langt de fleste med få år til pension er kommet på arbejdsmarkedet omkring 1990. Dengang havde de fleste små eller ingen indbetalinger til pension.

Sådan ser det ikke ud for de yngre kunder. Afhængig af beskæftigelse og indkomst forventes de at indbetale 13-15 pct. eller mere af lønnen til pension i endnu mindst ca. 25 år.

To ud af tre af Vellivs 25-29-årige kunder har udsigt til en opsparing på det anbefalede eller mere. For kunder i 30’erne er det mere end hver anden, og de fleste har udsigt til at have sparet så meget op, at de vil kunne gå på pension inden folkepensionsalderen.

Blandt Vellivs kunder i fyrrene har næsten 45 pct. udsigt til en pensionsopsparing på det anbefalede niveau eller mere, og halvdelen af disse kunder vil kunne gå på pension inden folkepensionsalderen.

Læs mere om, hvordan beregningerne bag tallene i figuren er lavet her.