Ingen grund til panik - Aktier giver gode, langsigtede afkast

18-01-2019

Velliv har udarbejdet beregninger for Børsen, som viser de globale aktiers op- og nedture over de sidste 50 år. Artiklen blev bragt tirsdag den 8. januar 2019. De viser, at den langsigtede investor og opsparer kan have god ro i maven på trods af uro og faldende aktiekurser.

Kommunikationsdirektør og rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen forklarer, at der er ingen grund til panik – bare investeringshorisonten er tilstrækkelig lang. Han konkluderer på analysen og fremhæver, at:

  • 38 ud af 40 ti-årige perioder har over de seneste 50 år har givet positive afkast. Kun to perioder falder negativt ud, hvis der kigges på en 10-årig horisont. Det skyldes aktiekriserne i 2000 og 2008, der begge var temmelig voldsomme. Alle øvrige 10-årige perioder viser et positivt gennemsnitligt årligt afkast.
  • aktieinvesteringer med +20 års horisont giver pæne gennemsnitlige årlige afkast på mere end 4 pct.
  • på 30 års sigt har de gennemsnitlige årlige afkast mindst udgjort 6,6 pct.
  • aktier globalt set over de seneste 50 år har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 8,6 procent, men med betydelige udsving på op til +/- 40 procent om året.

Jens Christian Nielsen forklarer: ”Efter en længere årrække, hvor aktiemarkederne er gået op, har 2018 udviklet sig noget anderledes med øgede udsving og afkast, der balancerer omkring nul. Det er en ny og anderledes hverdag, men der er ingen grund til panik – bare investeringshorisonten er tilstrækkelig lang.”

I flere år har afkastene faktisk udgjort 30 procent eller derover, men omvendt har der også været år med betydelige negative afkast. Historisk har der været en aktiekrise ca. hvert tiende år. Jens Christian Nielsen uddyber: ”Vi så det med oliekriserne i begyndelsen af 1970’erne og ved slutningen af 1970’erne/starten af 1980’erne, krisen som følge af Golf-krigen i 1990, IT-boblen, der brast i løbet af de første år, efterfulgt af 9/11 i det nye årtusinde og senest finans- og gældskrisen, der begyndte i efteråret 2008. Især kriserne i 2000 og 2008 stikker forholdsvis dybt. Krisen i år 2000 førte til negative afkast 3 år i træk, hvilket er et særsyn, når vi kigger på afkastene siden 1970.”

Hvor lang er din investeringshorisont?

Hvis investeringshorisonten er 10 år, har de fleste 10 års perioder givet et gennemsnitligt afkast på 5 procent og derover, men igen med store afvigelser. I løbet af de sidste 50 år har der været 10-årsperioder med gennemsnitlige afkast på 17-18 procent. Der har imidlertid også været en enkelt 10-års periode, der både indeholdt en bristet IT-boble og en finanskrise. Her var det ikke muligt at skabe et gennemsnitligt positivt afkast selv over en horisont på 10 år. Det er imidlertid et særsyn, men det viser også, at aktieinvesteringer indeholder risiko, der dog mindskes betydeligt over tid. 

Brug for mange aktier i pensionsopsparingen

Pensionsopsparing er langsigtet opsparing. Kommer du hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så kan du nemt have en opsparingsperiode på op i mod 50 år. Dertil skal du lægge typisk +20 år til, hvor din pension skal udbetales. Den samlede investeringshorisont løber dermed op i nærheden af samlet set 70 år.

Med en så lang investeringshorisont er der naturligvis forskellige investeringsbehov gennem livet. Således bør den meget langsigtede (den unge) investor ligge med en forholdsvis høj risiko mens den mere kortsigtede (den ældre) investor bør ligge med en noget lavere risiko. Det forhold tager pensionsselskabernes livscyklusprodukter typisk højde for i og med, at risikoen nedtrappes gennem livet. I Velliv har den typiske opsparer således ca. 75 pct. risikoaktiver med højere afkastpotentiale herunder aktier i sin pensionsportefølje på tidspunktet for etableringen af opsparingen. På udbetalingstidspunktet er andelen af de risikofyldte aktiver automatisk nedbragt således, at risikoaktiverne - herunder aktier - som 65-årig udgør ca. 35 pct. af pensionsopsparingen.