Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Velliv øger fokus på fair skattebetaling

20-11-2019

Efterårsblade i en vandpyt

Bidrag til samfundet gennem fair skattebetaling er en naturlig konsekvens af at være en ansvarlig virksomhed og investor.

Velliv indfører ny skattepraksis for sine investeringer. Velliv vil fremover aktivt arbejde for at undgå aggressiv skatteplanlægning blandt selskabets forvaltere for unoterede investeringer, øge indsatsen i forhold til de noterede investeringer og endelig indgå i samarbejde med andre investorer om at fremme en ansvarlig skattepraksis.

”Vi vil sikre, at vores samarbejdspartnere betaler en fair skat og undgår at benytte sig af aggressiv skatteplanlægning. Det er naturligt at bidrage til det samfund, man er en del af. Derfor går vi aktivt ind i problemstillingen om ansvarlig skat. Ud over at det er en samfundsmæssig global og kompliceret udfordring, så er det også en investeringsmæssig risiko for os,” fortæller Head of Investment Governance Thomas H. Kjærgaard.

Med den nye praksis styrker Velliv sin indsats på skatteområdet. Herunder er der især fokus på at påvirke selskaber, der foretager aggressiv skatteplanlægning.

Det vil i praksis blandt andet betyde, at Velliv fremadrettet kører en mere omfattende skattemæssig due diligence i forbindelse med investering i unoterede investeringer samt en efterfølgende tæt monitorering af de pågældende investeringer. Ligeledes vil Velliv med særligt henblik på noterede investeringer deltage i internationale initiativer, der arbejder for at fremme fair skat, f.eks. via det FN støttede PRI.

”Velliv har allerede på nuværende tidspunkt haft fokus på fair skat, men vi vurderer, at vi med en ny praksis kan sende et tydeligt signal til vores samarbejdspartnere og til de selskaber, vi investerer i om, at dette er et højt prioriteret område. Vi opfordrer samtidig vores samarbejdspartnere til at implementere egne skattepolitikker,” fortæller Thomas H. Kjærgaard.

Samarbejde med andre investorer er et strategisk fokusområde for Velliv, og samarbejde er særligt relevant i forhold til problemstillinger, der rækker ud over landegrænser og sektorer.

”Vi er i dialog med initiativtagerne bag det danske skattekodeks (ATP, PFA, PensionDanmark og Industriens Pension), som vi fuldt ud støtter op om. Det er et stærkt tiltag for de unoterede investeringer, og vi vil tillige gerne være med til at sætte fokus på de noterede investeringer – og det internationale aspekt. Ansvarlig skat er ligesom klimaudfordringerne en problemstilling, der skal løses på internationalt plan. Derfor er investorsamarbejde på tværs af landegrænser en forudsætning,” afslutter Thomas H. Kjærgaard.

Kontakt: Pressechef Mikkel Bro Petersen, telefon 2483 8630