Regnskab 2018: Solidt årsregnskab

08-02-2019

I 2018 bød vi velkommen til 14.700 nye kunder og ejere. Der blev sat rekordmange penge til side til pension, og 2.600 fik hjælp ved sygdom.

En kvinde kigger på sin mobiltelefon og undersøger sin pensionsopsparing

Kundernes selskab i vækst

  • Mange nye kunder vælger Danmarks nye kundeejede pensionsselskab Velliv. De samlede indbetalinger i 2018 var 20,1 mia. kr. svarende til en vækst på i alt 6 pct. i forhold til i 2017.
  • Resultat på 486 mio. kr. efter skat og engangsomkostninger på 116 mio. kr. i forbindelse med etablering af Velliv som selvstændigt kundeejet pensionsselskab.
  • Udfordrende investeringsår resulterede i negative markedsrenteafkast. Kunder med VækstPension Aktiv lå dog godt sammenlignet med de kommercielle pensionsselskaber.

 

Citater ved adm. dir. Steen Michael Erichsen

”Velliv er kommet godt fra start, siden vi 1. oktober 2018 skiftede navn og brandidentitet. I 4. kvartal oplevede vi således en stigning i indbetalingerne på knap 40 pct. sammenlignet med året før. Vores værditilbud med tre kilder til afkast og fokus på den personlige betjening er nogle af de væsentlige parametre, når kunder vælger os til.”

”Periodens resultat efter skat og engangsomkostninger til etablering af det kundeejede pensionsselskab udgjorde 486 mio. kr. i 2018. Ses bort fra disse engangsomkostninger er der tale om en stigning på 14 pct. sammenlignet med 2017. Det er tilfredsstillende og understreger, at Velliv har en stærk og konkurrencedygtig forretningsmodel, hvor overskuddet tilbageføres til kunderne. Det er også tilfredsstillende, at de samlede omkostninger til administration er reduceret.”

Se regnskabsmeddelelsen her.