Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Tre gode råd ved jobskifte

27-06-2019

Mange bruger sommerferien på at reflektere over hverdagen. Ligesom vi ser flere skilsmisser, er der derfor også mange, som vælger at skifte job i månederne lige efter sommerferien.

Pensionsopsparingen er typisk knyttet til arbejdet, og der følger derfor ofte en ny pensionsordning med et jobskifte.

Tre gode råd

Et godt råd er at holde et skarpt blik på din pensionsordning, hvis du skifter job. Også selv om der er meget andet at se til:

  • Med endnu en pensionsordning betaler du omkostninger til flere pensionsordninger. Samler du dine pensionsordninger, får du bedre overblik over din pension og sparer omkostninger. Inden for de første tre år, efter du har skiftet arbejde, er det gratis at flytte den tidligere pensionsordning til Velliv. 
  • En ny pensionsordning kan have et senere tidspunkt for tidligste udbetaling af din pensionsopsparing. Flytter du din gamle ordning med dig til Velliv, har du mulighed for, at de ældre og mere gunstige regler for udbetaling flytter med og også gælder for hele din opsparing – herunder også dine kommende indbetalinger. Du bør derfor hurtigt muligt tage fat i Velliv og få undersøgt, om du har mulighed for at overføre ældre og mere gunstige regler for udbetaling til din nye pensionsordning i Velliv. Gør det hellere med det samme.   
  • Et jobskifte er en god lejlighed til at tjekke, om både opsparingen og forsikringerne i pensionsordningen fortsat passer til dine og familiens behov, hvis du fx bliver alvorligt syg eller får nedsat evne til at arbejde. Ændrer din løn sig ved jobskiftet, så er det også en god idé at tjekke, om opsparingen giver mulighed for en tilværelse som pensionist, der svarer til den levestandard, du bliver vant til med din nye løn.

Mange tusinder kroners besparelse

Der kan være meget at spare ved at samle pensionerne i ét selskab. Hvis man som 30-årig samler to pensioner i ét selskab og derved f.eks. sparer 800 kr. i årlige omkostninger, så vil denne årlige besparelse betyde, at der er ca. 45.000 kr. mere til pension på pensionstidspunktet. For en 40-årig, der samler to tilsvarende pensioner, vil opsparingen være ca. 30.000 kr. større på pensionstidspunktet, mens en 50-årig vil have ca. 17.500 kr. mere til pension.

Der er tilfælde, hvor Velliv anbefaler at bevare gamle pensioner fra tidligere job, fordi det ikke kan betale sig at flytte pensionen. Det er fx pensioner, hvor udbetalingen er garanteret og beregnet ud fra en høj rente. Vi er klar til at rådgive dig om dine muligheder.

Kilde: Velliv på grundlag af oplysninger om jobomsætning fra Jobindsats

Rekordmange jobskifter - og særligt i august

Antallet af jobskifter på det danske arbejdsmarked ligger rekordhøjt. Jobomsætning (der er et mål for antallet af jobskifter) lå i 2018 på 835.928. Det er det højeste niveau i de ti år statistikken er opgjort (2009-2018). Historisk har august/september vist sig at være de måneder, hvor flest skifter job.

Kilde: Velliv på grundlag af oplysninger om jobomsætning fra Jobindsats