Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Hjælpepakker har stabiliseret aktiemarkederne

23-04-2020

Opdateret 23. april 2020

Ved chefstrateg Henrik Henriksen, Velliv

I de seneste uger har vi set, at aktiemarkederne har stabiliseret sig ovenpå voldsomme kursfald i marts og i den første del af april.  Aktiemarkederne har efterfølgende genvundet en del af det tabte, og de ekstreme daglige udsving i aktiekurserne er blevet mindre. Den ene vigtige årsag er, at corona-kurven synes at være knækket – i det mindste i første omgang. I Europa synes antallet af nye smittede at have toppet, og i USA har forløbet de seneste uger været mindre slemt end frygtet. En anden afgørende kraft er de enorme hjælpepakker, som ikke mindst den amerikanske regering og centralbank har rullet ud. De har både i størrelse, rækkevidde og hast klart overgået, hvad man så under finanskrisen.  

Afkast har rettet sig 
I skrivende stund har afkastene på pensionsopsparingen også rettet sig en del. Positive afkast i april betyder, at der nu igen er positive afkast, når man ser på pensionsopsparingen over en lidt længere periode men også bare i perioden fra januar 2019 til nu her i april 2020 er afkastet positivt. Eksempelvis har en kunde med mellem risiko og 15 år til pension i den periode opnået et afkast på 7,2 pct. Ser man på det i et lidt længere perspektiv har samme kunde opnået et afkast på 16,1 pct. på 5 års sigt og hele 96 pct. på 10 års sigt. 

De langsigtede afkastudsigter er forbedret 
De langsigtede afkastudsigter er forbedret efter de kraftige kursfald. De globale aktier er faldet med 21 pct. fra toppen i februar, og det har forbedret afkastudsigterne for aktierne for det kommende årti: En lavere prissætning forbedrer alt andet lige afkastpotentialet på lang sigt. Afkastudsigterne for kreditobligationer er også forbedret, mens de langsigtede forventninger til afkastet på statsobligationer fortsat er meget lave. 

Pensionsopsparing er langsigtet, og vi ved af erfaring, at der vil være perioder med store udsving – både op som i 2019, og ned som i første kvartal i år. Følger man sine inderste instinkter og sænker risikoen, når usikkerheden er meget stor (og aktiekurserne er lave), er der en stor risiko for, at det går ud over afkastet på den lange bane. På lang sigt giver investeringer i reale aktiver som aktier og ejendomme samt alternative investeringer højere afkast end traditionelle obligationer – ikke mindst nu, hvor uroen har presset renterne tæt på det laveste niveau nogensinde. Derfor skal man tænke sig godt om, før man ændrer sin investeringsprofil. 

 

Nyhedsstrøm om corona kan fortsat have stor effekt på de finansielle markeder 
Usikkerheden er fortsat stor, både i forhold til, hvor hurtigt og bredt økonomierne kan åbnes igen og efterspørgslen vende tilbage, samt hvor store negative virkninger der vil være fra en eventuel anden smitterunde. Der arbejdes i en række lande hårdt på at finde effektive behandlinger og vacciner. I Storbritannien håber man at have en vaccine klar allerede til september. Studier har i øvrigt vist, at virussen meget hurtigt dør, hvis den udsættes for direkte sollys, og det kan give håb i det mindste for sommeren. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at nyhedsstrømmen om corona stadig kan have en voldsom effekt på aktiemarkederne – ned såvel som op.  

 

Hjælpepakkerne har stabiliseret aktiemarkederne  
Aktiemarkederne har gjort et ganske hurtigt comeback, og globale aktier er steget 20% siden bunden for en måned siden. Kombinationen af de største økonomiske hjælpepakker i fredstid, stop for paniksalg hos mange investorer i marts samt en konstruktiv reaktion på markederne siden, får os til at tro, at bunden på aktiemarkederne formentlig blev ramt den 23. marts. Når en voldsom storm har raset, og rystet en masse frugt ned, sidder det, der er tilbage i træerne, bedre fast. Dertil kommer, at hjælpepakkerne fra den amerikanske centralbank har været uden fortilfælde. For det første annoncerede den amerikanske centralbank netop den 23. marts, at den var villig til at foretage ubegrænsede opkøb af statsobligationer. Dertil kommer, at den også vil købe virksomhedsobligationer – både guldrandede og junkbonds – noget der heller ikke er sket tidligere. Begge dele har medvirket til at stabilisere de meget vigtige markeder for kreditobligationer, hvor store amerikanske virksomheder henter de fleste af deres lån. 

 

Usikkerheden høj på kort sigt – men vi tror tålmodighed belønnes 
Disse tiltag har medvirket til et hurtigt løfte i stemningen på aktiemarkederne. Det åbne spørgsmål er så: Hvad skal markederne herfra? På lang sigt er vi konstruktive. Kombinationen af ekstremt ekspansiv økonomisk politik, lave renter lige så langt øjet rækker og en moderat prissætning af aktier, får os til at tro på, at aktier vil give højere afkast end obligationer på den lange bane. Globale aktier handler således til en Kurs/Indre værdi på 2,0, hvilket er en rabat på 10% i forhold til det langsigtede gennemsnit.  

kort sigt er usikkerheden stadig stor, og vi er fortsat forholdsvis forsigtigt positioneret i forhold til vores benchmark/målestok. Det store spørgsmål er, hvor lang tid det vil tage før, den globale økonomi atter kommer op i gear, og hvordan det vil påvirke indtjeningen i virksomhederne. I fravær af en vaccine og effektiv behandling af coronavirus, er økonomien og aktiemarkederne fortsat sårbare overfor et nyt udbrud 

Mens vi venter på bedre nyheder om økonomien og vores evne til at bekæmpe sygdommen, vil aktiemarkederne være sårbare og kan afgive nogle af den seneste måneds gevinster. Så vi må som investorer væbne os med tålmodighed. På lang sigt tror vi, tålmodigheden belønnes. Regeringernes massive udstedelse af obligationer og ekstremt offensive finanspolitik vil løfte væksten og det vil gavne aktierne mere end traditionelle obligationer over de næste 12-24 måneder.  

 

Vi har samlet relevant information i forbindelse med coronavirus, så du løbende kan følge med i de forskellige områder, som er påvirket af situation. Følg med og se siden her – vi opdaterer den løbende.