Information til kunder og samarbejdspartnere om Vellivs beredskab

19-03-2020

Velliv bakker op om statsministerens og regeringens udmeldinger med henblik på at begrænse udbredelsen af coronavirus. I Velliv opfordrer vi til, at vi alle står sammen om at passe de ældre og syge i vores samfund samt kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

For kunderne betyder det:

  • Alle kunder kan komme i kontakt med os på telefon 70 33 99 99 i vores sædvanlige åbningstider. Du vil muligvis opleve længere svartider, hvis udviklingen giver anledning til flere opkald end normalt. Vi håber på din forståelse.

  • Alle møder i de kommende uger vil blive afholdt enten som et onlinemøde eller telefonmøder. Har du allerede aftalt et fysisk møde med os, vil du blive kontaktet og få tilbudt enten et online- eller telefonmøde. Også her håber vi på din forståelse.

  • Kunderne vil løbende blive orienteret om, hvordan vi positionerer os på aktiemarkederne m.v. 

For samarbejdspartnere betyder det:

  • Af respekt for vores samarbejdspartnere og medarbejdere, ændres alle fysiske møder til onlinemøder.

Vi oplever, at de fleste virksomheder i Danmark er godt forberedte og tager situationen alvorligt. I Velliv sørger vi for at have en stabil drift kørende, så vi fortsat kan yde service og rådgivning om de bedste pensions- og forsikringsløsninger. Vellivs medarbejdere vil i videst muligt omfang arbejde hjemme fra, samtidig med, at vi opretholder servicefunktionen overfor vores kunder.  

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, når/hvis der kommer nye retningslinjer fra myndighederne. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99, eller læse mere her.