Ca. 50 kunder har desværre ikke fået deres pension udbetalt til tiden den 30. juni. Der er tale om en fejl som led i opdatering af vores systemer. Vi er i gang med at kontakte de berørte kunder. Vi beklager meget fejlen og arbejder på, at de berørte kunder hurtigst muligt får udbetalt deres pension.

Information til kunder og samarbejdspartnere om Vellivs beredskab

19-03-2020

Velliv bakker op om statsministerens og regeringens udmeldinger med henblik på at begrænse udbredelsen af coronavirus. I Velliv opfordrer vi til, at vi alle står sammen om at passe de ældre og syge i vores samfund samt kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

For kunderne betyder det:

  • Alle kunder kan komme i kontakt med os på telefon 70 33 99 99 i vores sædvanlige åbningstider. Du vil muligvis opleve længere svartider, hvis udviklingen giver anledning til flere opkald end normalt. Vi håber på din forståelse.

  • Alle møder i de kommende uger vil blive afholdt enten som et onlinemøde eller telefonmøder. Har du allerede aftalt et fysisk møde med os, vil du blive kontaktet og få tilbudt enten et online- eller telefonmøde. Også her håber vi på din forståelse.

  • Kunderne vil løbende blive orienteret om, hvordan vi positionerer os på aktiemarkederne m.v. 

For samarbejdspartnere betyder det:

  • Af respekt for vores samarbejdspartnere og medarbejdere, ændres alle fysiske møder til onlinemøder.

Vi oplever, at de fleste virksomheder i Danmark er godt forberedte og tager situationen alvorligt. I Velliv sørger vi for at have en stabil drift kørende, så vi fortsat kan yde service og rådgivning om de bedste pensions- og forsikringsløsninger. Vellivs medarbejdere vil i videst muligt omfang arbejde hjemme fra, samtidig med, at vi opretholder servicefunktionen overfor vores kunder.  

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, når/hvis der kommer nye retningslinjer fra myndighederne. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99, eller læse mere her.