Regnskab for 1. kvartal 2020

14-05-2020

Steen Michael Erichsen, Velliv, direktør, CEO, tre kilder til afkast

Vi har her samlet de væsentligste fakta om regnskabet for 1. kvartal 2020:

Tilgangen af nye kunder betød, at de samlede indbetalinger steg med 24 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Heraf steg de løbende indbetalinger med 3 pct. og indskud med 47 pct.

Resultat efter skat på 61 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod 134 mio. kr. i 1. kvartal 2019. I lyset af udviklingen på de finansielle markeder indtægtsfører selskabet kun delvist risikoforrentning.

Vores kunder med VækstPension Aktiv er blandt de pensionskunder, der har haft de mindste tab.

Vores drift og udviklingsaktiviteter har igennem hele corona-krisen fungeret tilfredsstillende.

Læs regnskabsmeddelelsen her.