Sådan er det gået med pensionsopsparingen

19-05-2020

Efter de voldsomme kursfald i marts, har milde vinde blæst over de finansielle markeder i de seneste uger. Udviklingen er godt hjulpet af, at covid-19 sundhedskrisen mange steder ser ud til at være bedre inddæmmet, og de enorme hjælpepakker, som ikke mindst den amerikanske regering og centralbank har rullet ud, viser vilje og ambition om at afbøde de økonomiske konsekvenser bedst muligt.

Mere end halvdelen af tabene den 23. marts, da markedet ramte bunden, er vundet tilbage. Siden årsskiftet har en kunde med VækstPension mellem risiko og 15 år til pension haft et afkast på -6,5 pct., og set over 12 måneder har afkastet været ca. 0 pct. Har man et lidt længere perspektiv, så har samme kunde opnået et afkast på 10,1 pct. på 3 års sigt og næsten 100 pct. på 10 års sigt. 

Sammenlignet med kunder i andre selskaber, så er vores kunder med VækstPension Aktiv blandt de pensionskunder, der har haft de mindste tab i år. Og også på f.eks. tre og ti års sigt ligger både VækstPension Aktiv og VækstPension Index helt i toppen af markedet målt på afkast.

Både vores aktivt forvaltede og vores indeks forvaltede produkt har udviklet sig som ventet undervejs i corona-krisen.

Vores aktivt forvaltede produkt giver den bedste risikospredning, da vores investeringseksperter spiller en aktiv rolle; de overvåger løbende markedet, vurderer den overordnede sammensætningen af investeringerne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.) og udvælger fx aktier i specifikke selskaber, som de har gode forventninger til.

Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Til gengæld er omkostningerne til forvaltningen lavere. 

Invester med Anders Stensbøl og Henrik Henriksen - billede med dem i højre side og tekst i venstre

Bliv opdateret i vores investeringspodcast

Interesserer du dig for finansnyheder og udviklingen på aktiemarkederne? Eller har du bare interesse for, hvad der påvirker verdensøkonomien? Så lyt med og bliv opdateret, når investeringsdirektør Anders Stensbøl og chefstrateg Henrik Henriksen opdaterer dig i vores investeringspodcast.

Investeringspodcast