Velliv har tilsluttet sig nye klimaanbefalinger

24-01-2020

Mor plukker bær fra en hæk med sin søn

I Velliv ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og indfrielsen af Parisaftalens målsætninger. Derfor har vi tilsluttet os investorsammenslutningen Climate Action 100+ samt anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Klimaforandringerne er en global udfordring, som ikke kun udgør et samfundsmæssigt problem, men også en investeringsmæssig risiko på tværs af selskaber, industrier og lande.

Vi tror på, at vi som investorer bedst bidrager til løsninger i samarbejde med andre investorer. Derfor har vi tilsluttet os investersammenslutningen Climate Action 100+, der arbejder for at danne en fælles ramme for dialog med de virksomheder, som står for de største udledninger af drivhusgasser. De 100 største udledere står nemlig for hele to tredjedele af den globale udledning af drivhusgasser,” fortæller Thomas Kjærgaard, Head of Investment Governance i Velliv. 

Nyt værktøj til at fremme indsigt i klimarelatede overvejelser 
Velliv har ligeledes tilsluttet sig anbefalingerne fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), da vi ser det som et godt værktøj til at fremme forståelse og indsigt af klimarelaterede overvejelser i vores arbejde med governance, risikostyring og rapportering.   

TCFD har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan virksomheder og investorer kan arbejde med deres klimarelaterede risici og muligheder samt offentliggøre relevante indikatorer og målsætninger eksternt.