Velliv tilslutter sig fælles skatteprincipper

20-01-2020

Ægtepar til rådgivningsmøde med deres pensionsrådgiver

Velliv har sammen med en række andre danske pensionsselskaber, tilsluttet sig et fælles skattekodeks inden for unoterede investeringer. 

Med den nye praksis styrker Velliv sin indsats på skatteområdet. Herunder er der især fokus på at påvirke selskaber, der foretager aggressiv skatteplanlægning.

I det praktiske arbejde vil tilslutningen til skattekodekset blandt andet betyde, at Velliv fremadrettet vil køre en mere omfattende skattemæssige due diligence i forbindelse med investering i unoterede virksomheder samt efterfølgende tæt monitorering af de pågældende investeringer.

Om tilslutningen siger Thomas Kjærgaard, Head of Investment Governance: 
"Når vi står sammen i branchen, kan vi gøre en større forskel for at påvirke udviklingen. Jo flere investorer, der ser skat og ansvarlig skattepraksis som et vigtigt element i at være en ansvarlig og ordentlig virksomhed, jo mere kan vi presse på over for de virksomheder og kapitalforvaltere, som vi investerer i.”

Kernen i skatteprincipperne er:

  • Pensionsselskaberne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning.
  • Pensionsselskaberne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at den eksterne forvalter ikke udøver aggressiv skatteplanlægning.
  • Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde.
  • Pensionsselskaberne opfordrer til transparens på skatteområdet.
  • Pensionsselskaberne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egen skattepolitik.

Læs fælles pressemeddelelse her.

Læs principperne her.