Høje afkast med stigende usikkerhed

26-08-2021

”Efter 7 måneder har kunderne opnået et afkast, der pænt overstiger det afkast man normalvis kan forvente at opnå på et år,” siger chefstrateg Henrik Henriksen fra Velliv og peger på, at et afkast på ca. 10 pct. som kunder i Velliv med VækstPension med middel risiko og mere end 15 år til pension har opnået frem til og med juli i år ligger på et meget attraktivt niveau.

Afkast mellem risiko mere end 15 år til pension

”Første del af året har været fantastisk med en investors øjne. Væksten har ligget på et ekstremt højt niveau blandt andet faciliteret af den ketchup effekt, som opbremsningen omkring Covid-19 førte til i 2020,” fortæller Henrik Henriksen og fortsætter:

”Deltavariantens stigende omfang, øget inflation i USA og øget tvivl om den kinesiske regerings intervenering i tech-selskabernes råderum skaber imidlertid øget usikkerhed i andet halvår, og der er tegn på, at væksten bremser lidt op om end på et fortsat højt niveau. Derfor skal vi forvente at se større udsving på finansmarkederne i de kommende måneder. Vi har allerede her i august fået en forsmag på dette”.

På trods af øget uro har Henrik Henriksen fortsat en forventning om positive afkast i andet halvår:

”Jeg tror fortsat på en positiv udvikling året ud. Det er ikke mindst båret af, at alternativerne til aktier ikke ser særligt attraktive ud. Derfor vil kapitalen fortsat flyde til aktiemarkederne, og dermed fortsat styrke udviklingen dog i et væsentligt lavere tempo end vi har set frem til nu. Det er altid svært at spå om fremtiden, men jeg vurderer, at en større korrektion af aktiemarkederne ikke ligger lige for på nuværende tidspunkt.”