Jyllands-Posten på vildspor

14-01-2021

Kommentar ved Gitte Aggerholm, CFO og Charlotte Markussen, ansvarshavende aktuar i Velliv.

Jyllands-Posten bringer den 14. januar 2021 en artikel med misvisende omtale af Vellivs kapitalforhold.

Det principielt interessante er den misforståelse, det hele bygger på, når Jyllands-Posten sammenligner tal fra andre selskaber med Velliv. For alle selskaber opfylder naturligvis lovgivningen og reguleringen. Forskellen er den simple, at vi i Velliv er to år forud for deadline vedrørende implementering af Solvens II. Vi har som et af de eneste selskaber i Danmark fuldt implementeret EU’s nye og skrappere Solvens II-regler.

De skrappere krav betyder, at det, for uindviede, kan se ud som om, at vores solvens er under pres – eller at vi har lagt mere forventet kundeindtjening ind i vores beregninger, end vi skal. Ingen af delene er tilfældet. Det korte af det lange er, at kravene til den sikkerhed, vi giver vores kunder, er højere. Det er lidt, som hvis én kommune ud af 98 har indført de seneste klimaberegninger for styrtregn og ændret vilkår for kloakering – mens de andre ikke har. Så er kravene skrappere for husejerne i den pågældende kommune.

Når hele branchen er på Solvens II øges gennemsigtigheden til gavn for kunderne. Og her står Velliv stærkt. Det er ikke tilfældigt, at Velliv i to af de tre sidste år er kåret til årets pensionsselskab af FinansWatch og EY.

Der er en stærk risikostyring i den danske pensionssektor, som gennem flere kriser og nu har sikret, at vi i Danmark ikke har haft usikkerhed omkring pensionerne. Det skyldes både det danske Finanstilsyns overvågning, finanstilsynets diskonteringskurve til opgørelse af forpligtigelser samt det forhold, at forretningsmodellerne løbende udsættes for forskellige stress for at sikre bæredygtige forretningsmodeller. I Velliv har vi en konservativ risikostyringsmodel, som sammen med vores governance sikrer en robust forretningsmodel. Vellivs kunder er i gode hænder som ejer af deres eget pensionsselskab. Alt overskud går til kunderne. Kapitalstrukturen ejes af kunderne, hvorefter rentebetalinger går til kunderne selv frem for til fremmedkapital. Og afkastene er gode og respektable. Dette kan man læse mere om i vores kommende årsregnskab.

Læs mere om Vellivs solvens her.

Godt nytår.