Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Større gennemsigtighed omkring bæredygtighed

26-03-2021

Nu er det blevet lettere for dig som kunde at få et overblik over, hvordan vi og andre finansielle markedsudøvere – som fx banker og pensionsselskaber – arbejder med bæredygtighed. På sigt bør det også blive lettere at sammenligne bæredygtige produkter på tværs af selskaber.

I forrige uge trådte den såkaldte ”disclosureforordning” i kraft. Det er et sæt nye regler fra EU, som har til formål at give dig som kunde mere direkte information om, hvordan vi og resten af den finansielle sektor arbejder med bæredygtighed, og hvordan vi integrere det i vores produkter – fx i VækstPension Aftryk.

”Vi ved, at der løbende skal implementeres yderligere tiltag omkring bæredygtighed over de kommende år, og vi forventer, at det med tiden vil blive lettere at sammenligne fx bæredygtige pensionsprodukter på tværs af branchen. Med kravet om, at alt hvad der omtales som bæredygtigt skal kunne dokumenteres, tror vi på, at det vil skabe mere gennemsigtighed over tid,” fortæller Kathrine Riis, der er ESG Officer i Velliv.

”Do no harm”
I Velliv har vi som målsætning, at vores investeringer skal skabe det bedst mulige afkast til dig, samtidig med, at du kan have tillid til, at din opsparing investeres under størst mulig hensyntagen til bæredygtighedsfaktorer som fx menneskerettigheder, klima og miljø. For vi tror på, at virksomheder og investorer, som udviser ansvarlighed og ordentlig opførsel, har en bedre forudsætning for at skabe gode afkast på sigt.

”I Velliv har vi overordnet  en ”do no harm” tilgang på tværs af alle vores investeringsprodukter. Det betyder, at vi altid er bevidste om, hvad vi investerer i og løbende overvåger de selskaber, vi investerer i, samt udøver aktivt ejerskab. For os er aktivt ejerskab vigtigt, og vi tror på, at vi som investorer kan være med til at gøre en forskel og bakke op om, at udviklingen rykkes i den rigtige retning,” fortæller Kathrine Riis og fortsætter:

”Ser vi på VækstPension Aftryk, som er det af vores produkter, der har størst fokus på bæredygtighed, er vores målsætning her, at vi gør en ekstra forskel for miljø og samfund ved primært at tilvælge investeringer i fx etiske, bæredygtige og ’ESG best-in-class’ fonde. Det vil sige fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø.”